Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Moet de grace period weer worden ingevoerd?

Een grace period (‘respijttermijn’) moet ervoor zorgen dat een uitvinding ook na publicatie nog altijd patenteerbaar is. In de VS en Japan bestaat een dergelijke periode. Is het een goed idee om dat ook in Europa weer in te voeren?

Rechtsonzekerheid vergroten
De invoering van een grace period betekent in de praktijk dat weer een nieuwe termijn moet worden bewaakt. Dat leidt tot hogere administratieve kosten, omdat de octrooiaanvraag niet na deze termijn mag worden ingediend. Daarnaast zal een grace period de rechtsonzekerheid vergroten. Bij het lezen van een publicatie kan men er niet langer vanuit gaan dat die informatie vrij kan worden gebruikt als binnen 18 maanden na die publicatie geen overeenkomstige octrooiaanvraag is gepubliceerd. Ook in het geval van een FTO (‘freedom to operate’)-analyse wordt het lastiger om een inschatting van de bescherming van de rechten te maken, omdat de mogelijkheid van een grace period overwogen en getest moet worden. In geval van  een geschil kan het jaren duren voordat eenduidig kan worden vastgesteld of er sprake is van
FTO of niet.

Konstanze Graser
Patent Counsel Clariant Produkte

Duidelijkheid nodig
De meeste mensen zullen het er waarschijnlijk over eens zijn dat een grace period een eerlijke oplossing is voor octrooiaanvragers die per ongeluk hun uitvinding openbaar hebben gemaakt voordat zij een octrooiaanvraag hadden ingediend. Toch, zoals duidelijk is geworden in de VS, kan een grace period leiden tot rechtsonzekerheid vanwege intrinsieke onduidelijkheden in de wet en/of uitvoering van de wet. Dit leidt dan weer tot hogere kosten, bijvoorbeeld voor procesvoering en due diligence (bijvoorbeeld FTO-analyse). Daarom is het belangrijk dat als een grace period wordt geherintroduceerd in Duitsland, de regels ten aanzien van de reikwijdte en implementatie daarvan zo duidelijk mogelijk zijn. Voor alle gebruikers van het octrooisysteem (zowel aanvragers als derden) dient rechtszekerheid immers prioriteit te hebben.

Tamara J. Elmore
Octrooigemachtigde
V.O. Patents & Trademarks

Snelle doorvertaling
Duitsland is wat men noemt een innovation hub. Het wetenschappelijke en technologische prestatie-niveau is zeer hoog dankzij een uitstekend onderzoekslandschap en het verhoudingsgewijs hoogste aantal innovatieve ondernemingen in de EU. Dit vraagt om een snelle doorvertaling van onderzoeksresultaten op toonaangevende gebieden zoals de biotechnologie, naar marktvoordelen en een competitieve octrooiwet, vooral op Europees niveau. Daarbij moet dan wel rekening worden gehouden met het streven van onderzoekers naar snelle publicatie zonder daarmee octrooiaanvragen om zeep te helpen. De invoering van een grace period in Europa, vergelijkbaar met wat reeds lange tijd bestaat in andere economisch succesvolle landen (bijvoorbeeld de VS of Japan), kan hierin snel en kostenneutraal soelaas bieden.

Michael Kahnert
Legal counsel BIO Deutschland

 

 

Bekijk ook deze experts

Henri van Kalkeren

Henri van Kalkeren

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Kasper Haak

Kasper Haak

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior Associate
Meer experts