Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Mogelijkheden EVD-subsidie verruimd

In de IE-mail van december 2005 werd gewezen op de mogelijkeid voor internationaal opererende ondernemers om een subsidie te krijgen voor intellectuele eigendomsbescherming.

De Economische Voorlichtingsdienst (EVD) heeft een speciaal programma ontwikkeld, het zogeheten Programma Starters Buitenlandse Markten (PSB). Om binnen dat programma voor IE-bescherming een ruimer kader te scheppen, heeft Vereenigde op verzoek van de EVD adviezen uitgebracht over de praktijk van IE-bescherming. Mede op basis daarvan is de subsidieregeling nu aanzienlijk verruimd.

Vanaf 2006 is de regeling uitgebreid naar merken en modellen. Daarbij valt te denken aan onderzoek en advies, het opzetten van een depotstrategie en het laten indienen van merk- of modelaanvragen. Wat octrooien betreft, geldt de subsidie niet langer alleen voor internationale octrooiaanvragen, maar ook voor onderdelen of stappen van alle octrooitrajecten. Bijvoorbeeld:
– oriënterend onderzoek
– advies over het nieuwheidsonderzoek in verband metvoortzetting in het buitenland
– indiening van een nationale octrooiaanvrage in een specifiek land
– stappen in de nationale aanvraagprocedure, indiening van een internationale of Europese aanvrage
– voortzetting van een internationale aanvrage in een specifiek land
– effectueren van een Europees octrooi in een specifiek land

Adviseurs
Via de website van de EVD – www.evd.nl/psb – kunt u nagaan of u eventueel voor een PSB-subsidie in aanmerking komt. De site vermeldt ook de door de EVD aangewezen adviseurs die
kosteloos helpen bij het opstellen van de PSB-subsidieaanvrage. Deze adviseurs – consulenten voor de internationale handel van de Kamers van Koophandel en deskundigen van diverse branche-organisaties en Syntens – zijn door Vereenigde voorgelicht over hoe IE-bescherming kan worden ingepast in een subsidietraject voor het benaderen van een nieuwe buitenlandse markt.

Kostenschatting
Bij het indienen van een subsidieaanvraag waarin intellectuele eigendom een rol speelt, dient men een kostenschatting te overleggen van nog te nemen IE-stappen. Voor dat laatste kunt u altijd terecht bij uw eigen contactpersoon bij Vereenigde. Voor meer informatie kunt u verder
contact opnemen met Ir Bernard Ledeboer, octrooigemachtigde, tel. 070-416 67 84, of Mr Michiel Haegens, merken- en modellengemachtigde, tel. 070-416 68 65.