Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nederlandse rechter verbiedt betrokkenheid bij octrooi-inbreuk in Portugal

Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter biedt nieuwe mogelijkheden in Nederland voor houders van intellectuele-eigendomsrechten geldig in het buitenland.

In de zaak Boehringer Ingelheim Pharma GmbH tegen het bedrijfscollectief Teva is in kort geding besloten dat het in Nederland gevestigde Teva Pharma NL in strijd handelt met de maatschappelijke zorgvuldigheid door het gelieerde, in Portugal gevestigde Teva Pharma PT niet te beletten inbreuk te maken op de rechten van Boehringer Ingelheim.

Boehringer Ingelheim houdt zich bezig met de onderzoek, ontwikkeling, verhandeling en productie van geneesmiddelen. Boehringer Ingelheim had een Europees octrooi op nevirapine en analogen hiervan, en het gebruik van deze verbindingen in de behandeling van HIV. Dit octrooi is echter verlopen door het verstrijken van de maximale geldigheidsduur. Boehringer Ingelheim is ook houder van het Portugese nationale octrooi op een werkwijze voor het maken van deze verbindingen. Dit octrooi is het basisoctrooi voor een aanvullend beschermingscertificaat, dat binnenkort van kracht wordt. Het octrooi en later het certificaat beschermen het verkregen product onder Portugees recht. In Nederland is er ook een certificaat van kracht.

Teva Pharma NL en Teva Pharma PT, beide dochters van Teva Europe, houden zich bezig met de im- en export van, de handel in en de fabricage van (generieke) farmaceutische producten. Teva Pharma NL is houder van een Europese handelsvergunning voor een geneesmiddel met als werkzame stof nevirapine. Zo’n geneesmiddel wordt in Portugal door Teva Pharma PT verhandeld onder de naam Nevirapine Teva. Teva Pharma NL is ook de houder van de registratie van dit geneesmiddel in Portugal.

In Portugal is door Boehringer Ingelheim een procedure tegen Teva Pharma NL en Teva Pharma PT over inbreuk op rechten aanhangig gemaakt. Daarnaast heeft Boehringer Ingelheim een procedure aangespannen tegen de verlening van een Portugese registratie op naam van Teva Pharma NL. Tegelijkertijd heeft Boehringer Ingelheim in Nederland in kort geding gevorderd dat Teva Pharma NL verboden wordt om onrechtmatige handelingen jegens Boehringer Ingelheim te verrichten.

De voorzieningenrechter heeft dit verbod toegewezen. De rechter verklaarde zich bevoegd om wegens het spoedeisend belang een voorlopige uitspraak te doen op grond van Europees recht en de vestiging in Nederland van Teva Pharma NL. Vervolgens overwoog de rechter dat de Portugese registratie op naam van Teva Pharma NL staat, en dat Teva Pharma NL op de hoogte behoort te zijn van de rechten van Boehringer Ingelheim in Portugal. De geldigheid van het Portugese octrooi is uitvoerig door de Nederlandse rechter naar Portugees recht behandeld, en dit octrooi werd geldig bevonden. Hierop verklaarde de rechter dat Teva Pharma NL door het geven van (impliciete) toestemming tot verhandelen van Nevirapine Teva door Teva Pharma PT in Portugal onrechtmatig handelt jegens Boehringer Ingelheim.

Hiermee is het faciliteren of niet beletten van inbreukmakende handelingen door Nederlandse bedrijven in het buitenland onrechtmatig bevonden. Dat schept mogelijkheden voor houders van buitenlandse rechten om inbreuk door Nederlandse bedrijven te voorkomen.

Koen Bijvank van Vereenigde was in deze zaak betrokken aan de zijde van Boehringer Ingelheim.