Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuw op Kluwer Patent Blog: Koninklijke Philips N.V. tegen Wiko SAS, Nederland

De houder van een standaard-essentieel octrooi (een Standard Essential Patent of SEP) dient allereerst de vermeende inbreukmaker in kennis te stellen van het SEP, waarna de vermeende inbreukmaker de octrooihouder dient in te lichten over zijn bereidheid een licentie te nemen. Vervolgens dient die licentie onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, ofwel FRAND-voorwaarden) aangeboden te worden.

Deze stappen zijn richtlijnen voor onderhandelingen te goeder trouw tussen de partijen. De term “niet-discriminerend“ houdt niet in dat de licentievoorwaarden standaard dienen te zijn; het kan zo zijn dat specifieke omstandigheden andere licentievoorwaarden vereisen.

Lees het volledige artikel van Bart van Wezenbeek op Kluwer IP Law.

Also see these experts

Dirk de Jong

Dirk de Jong

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Senior Associate
Johannes van Melle

Johannes van Melle

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Partner
Meer experts