Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuwe merken- en modellenwetgeving

Op 1 september 2006 trad het nieuwe Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking.

Dit nieuwe verdrag vervangt de oude Benelux Merken- en Modellenwetten en maakt de regelgeving over merken en modellen overzichtelijker en systematischer.

Tevens zijn het Benelux Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen vervangen door één internationale organisatie, namelijk de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE).

Het is goed om te weten dat door dit nieuwe verdrag bepaalde procedures eenvoudiger zijn geworden. Zo is het voortaan niet meer nodig om originele bewijsstukken en aktes te overleggen bij de aantekening van een wijziging in het register. Bijvoorbeeld bij de aantekening van een overdracht of naamswijziging van een merk of model. Een kopie volstaat.

Onderzoek naar oudere merken
Interessanter nog is dat het verplichte onderzoek naar oudere merken wordt afgeschaft (een vrijwillig onderzoek blijft mogelijk). Gevolg daarvan is dat de kosten voor een Benelux merkaanvrage dalen en de inschrijving ook sneller rond is.

De afschaffing van dit verplichte onderzoek betekent overigensniet dat het belang van een onderzoek minder is geworden. Het betreft een puur administratieve maatregel: duidelijkheid inzake de beschikbaarheid van uw merk of model blijft natuurlijk wenselijk! Uiteraard adviseren wij u graag verder over de diverse onderzoeken die wij voor u kunnen verrichten.