Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooi-expert of octrooigemachtigde?

Onlangs is door de Reclame Code Commissie een uitspraak gedaan in een zaak tegen een “octrooi-expert” die geen octrooigemachtigde was.

Uitkomst van deze uitspraak was dat de octrooi-expert misleidende reclame had gemaakt door aan te geven dat zijn diensten op één lijn te stellen waren met die van de octrooigemachtigde.

De kwaliteit van octrooiwerk is voor niet-ingewijden vaak pas achteraf vast te stellen. Nogal wat octrooien leiden een sluimerend bestaan, en soms kan het na jaren nodig worden om de sterkte van het octrooi te benutten. Omdat het proces van het verkrijgen of verdedigen van octrooien jaren kan duren, is het van groot belang om uw zaken door een goede en betrouwbare partner te laten behartigen. Octrooigemachtigden beschikken over de technische, juridische én taalkundige expertise om hun cliënten dat proces optimaal te laten doorlopen.

De octrooigemachtigde legt in scherp gekozen bewoordingen de uitvinding vast in een octrooiaanvrage. Hij of zij adviseert over relevante richtingen in de research en bouwt een intellectuele-eigendomsportefeuille op. Ook onderneemt de octrooigemachtigde waar nodig actie tegen inbreuk door derden of tegen octrooirechten van concurrenten, waar ook ter wereld. Na een voltooide technische of natuurwetenschappelijke opleiding op universitair niveau doorloopt de
octrooigemachtigde-in-opleiding een lang en zwaar vervolgtraject, waarin werk en studie zijn gecombineerd.

De titel octrooigemachtigde is wettelijk beschermd. Het geeft cliënten de zekerheid dat de betreffende deskundige over de vereiste professionele kwaliteiten beschikt. Octrooigemachtigden staan dan ook ingeschreven in de registers van het Octrooicentrum Nederland en het Europees Octrooibureau, die door iedereen zijn te raadplegen.