Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooibox verruimd

Om de kenniseconomie in Nederland te bevorderen is (per 1 januari 2007) de octrooibox ingevoerd in de vennootschapsbelasting.

Volgens deze regeling kunnen belastingplichtigen kiezen voor een bijzonder tarief van 10% voor de opbrengsten uit octrooien.

Vanaf 1 januari 2008 is de octrooibox verruimd. Waar ondernemingen voorheen alleen aanspraakop deze regeling konden maken met een geregistreerd octrooi, kunnen nu ook onderzoeks- en ontwikkelingskosten – waarvan aantoonbaar is dat ze in het boekjaar zijn gemaakt – tegen het lage tarief in de octrooibox worden belast. Verder blijven de kosten zelf ook aftrekbaar van de winstbelasting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw octrooigemachtigde.