Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooieren ook effectief voor het midden- en kleinbedrijf

Kleine en middelgrote bedrijven blijken, net als grote bedrijven, te profiteren van de bescherming van innovatieve producten via octrooien. Dit is in tegenstelling tot wat tot nu toe over het algemeen werd verondersteld. Wel kiezen mkb-bedrijven veel minder vaak dan grote bedrijven voor octrooibescherming. Dat blijkt uit onderzoek onder Vlaamse bedrijven, waarvan de resultaten afgelopen juni zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke Journal of Product Innovation Management . De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven roepen mkb-bedrijven op hun octrooistrategie te heroverwegen.

 

Benutten
De belangrijkste vraag was: weten mkb-bedrijven en grote bedrijven de exclusiviteit die octrooien geven, in dezelfde mate te benutten? De onderzoekers zagen deze exclusiviteit terug in het duidelijke verband tussen enerzijds wel of niet octrooien aanvragen en anderzijds het deel van de omzet behaald uit innovatieve producten en een hogere winstgevendheid. Het verband was echter, verrassenderwijs, ongeveer even sterk voor mkb-bedrijven als voor grote bedrijven.

Op basis van eerder, vooral Amerikaans, onderzoek verwachtten de onderzoekers juist dat mkb-bedrijven minder zouden profiteren van de exclusiviteit die een octrooi geeft, omdat handhaven van octrooien tegen inbreukmakers te duur zou zijn. Ze hadden verwacht dat mkb-bedrijven octrooien dan ook vooral zouden gebruiken om licentie-inkomsten te ontvangen. Voor de onderzochte Vlaamse mkb-bedrijven bleek dit juist niet het geval. Zij slagen er net zo goed als grote bedrijven in om met een octrooi een groter aandeel van hun omzet uit innovatieve en meer winstgevende producten te behalen, maar verstrekken minder vaak licenties. Tot slot bleken de aan octrooieren verbonden kosten geen zichtbaar effect te hebben op de winstgevendheid.

In dat licht is het opvallend dat slechts 17% van de onderzochte mkb-bedrijven octrooiaanvragen had ingediend, vergeleken met 43% van de grote bedrijven. De onderzoekers concluderen dan ook dat ook mkb-bedrijven octrooieren zouden moeten overwegen als strategie om een maximaal rendement uit hun innoverende activiteiten te halen.