Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooiraden publiceren vergelijkende statistieken over octrooien

De grote vijf octrooiraden (Europa, VS, Japan, China, Korea) hebben vergelijkende statistieken gepubliceerd over octrooien. Wereldwijd werden in 2012 bijna twee miljoen octrooiaanvragen ingediend, waarvan 1,25 miljoen eerste aanvragen, en de vijf octrooiraden verleenden bijna één miljoen octrooien (het Europees octrooibureau bijna 66 duizend, een record). Twee derde van de aanvragers kreeg één octrooi, een kwart twee tot vijf en 1% meer dan vijftig. Begin 2012 waren al 7,9 miljoen octrooien van kracht, waarvan een kwart in Europa, 26% in de VS en 20% in Japan. De VS zijn favoriet als octrooiland: daar is een “octrooi importoverschot” doordat van buiten de VS veel meer octrooiaanvragen ingediend worden in de VS dan vanuit de VS naar buiten.

Opkomst van China
De opkomst van China is duidelijk zichtbaar. In de afgelopen vijf jaar nam het aantal octrooiaanvragen door Chinezen toe van 162 duizend naar 439 duizend. Europeanen, Amerikanen, Japanners en Koreanen bleven min of meer constant. Maar Chinezen dienen vooral in China in (94% van de aanvragen) terwijl aanvragers uit andere landen veel meer buiten hun land indienen (indieningen van Europeanen waren maar voor 52% “thuis”). Chinezen dienden meer dan tienduizend octrooiaanvragen in in de VS en bijna drieduizend in Europa (ter vergelijking: van Japanners was dit 85 duizend en 25 duizend; en Amerikanen en Europeanen dienden respectievelijk 28 duizend en 30 duizend keer in in China).

Verspreiding over de techniek
Electrotechniek is de voornaamste bron van octrooiaanvragen, gevolgd door chemie, werktuigbouw en instrumentatie. Maar het valt op dat de relatieve aandelen van de verschillende gebieden in verschillende landen sterk verschilt. Waar in de VS rond de 50% van de octrooiaanvragen over elektrotechniek gaan (veelal computergerelateerd, waaronder software) is dit in Europa en China rond de 30%. Japan en Korea zitten hier tussenin. Naar verhouding is de chemie in Europa en China veel sterker vertegenwoordigd: 25-30%, en in de VS 16%. Ook in de werktuigbouw zijn de VS ondervertegenwoordigd: 14% tegen 20-25% in andere landen.

Computertechnologie gaat overal voorop. Medische apparatuur is in de VS en Europa sterk vertegenwoordigd, terwijl in Japan elektrische machinerie, energie en optica sterk vertegenwoordigd zijn en halfgeleiders en civiele techniek in Japan en Korea.

Europa en PCT
Voor Europa worden octrooiaanvragen veel vaker via PCT ingediend dan voor andere landen. Meer dan 50% van de Europese octrooiaanvragen was ooit PCT-er tegen 17% of minder in andere landen. Het Europees octrooibureau verricht ook verreweg de meeste PCT-onderzoeken naar de stand der techniek (75 duizend van de 194 duizend). Vooral Europeanen en Amerikanen gebruiken de PCT-procedure, maar Japan is in opkomst (waar in 2007 6% van de octrooiaanvragen uit Japan PCT was, is dat nu 9%; in China is dit nog 4%, tegen 20% in Europa).

Klik hier voor de volledige weergave van het rapport