Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Ophef over wetswijziging in de VS

De Amerikaanse regering heeft een deels negatief advies uitgebracht over een wetsvoorstel van het Congres dat de Amerikaanse octrooiwet drastisch zou veranderen.

De kritiek richt zich onder andere op lobbyisten die in het wetsvoorstel een speciale vrijwaring voor financiële instituten bij het innen van cheques hebben laten opnemen. Dit zou effect hebben op een slepende rechtszaak, waarin een aantal grote banken door het bedrijf DataTreasury wordt beticht van octrooi-inbreuk. Verder is de regering tegen een wettelijk voorgeschreven berekeningswijze voor het bepalen van schade door octrooi-inbreuk. Iets wat mogelijk in het wetsvoorstel is opgenomen naar aanleiding van extreem hoge schadevergoedingen waartoe Microsoft kort geleden veroordeeld is.

Ook positieve reacties
Het wetsvoorstel voorziet verder in een aantal drastische wijzigingen van het Amerikaanse octrooisysteem waarover de regering wel positief is. Wijzigingen die het Amerikaanse systeem meer op het Europese octrooisysteem laten lijken. Zo zal het niet langer mogelijk zijn om de uitvinder die als eerste octrooi op een uitvinding heeft aangevraagd, dat octrooi te ontnemen door aan te tonen dat een ander de uitvinding eerder had gedaan. Ook wordt het na een publicatie van onafhankelijke derden onmogelijk alsnog octrooi te krijgen door te verklaren dat de octrooiaanvrager de uitvinding eerder dan die publicatie gedaan had.

Andere wijzigingen bieden de mogelijkheid om octrooiaanvragen direct door bedrijven te laten indienen, zonder dat de uitvinder zelf als aanvrager optreedt. Er komt een mogelijkheid om in oppositie te gaan en het wordt minder makkelijk om de schadevergoeding voor inbreuk bij wijze van straf te verdrievoudigen. Ook van buiten de regering is er het nodige verzet tegen alle aspecten van het wetsvoorstel. Het blijft daarom onzeker of het voorstel ooit wet zal worden.