Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Opsporen van concurrenten met behulp van citaties

Citatie-onderzoek in de wetenschappelijke literatuur is een bekend fenomeen. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de positie van universitaire researchgroepen op de wereldranglijst.

Ook in de octrooi-informatie worden citaties gebruikt om meer informatie te vergaren. Citaties bij octrooien zijn de door de diverse Examiners in bijvoorbeeld nieuwheidsrapporten geciteerde andere octrooien en literatuur, die bekeken zijn/worden tijdens de verleningsprocedure. De nieuwheidsrapporten worden door de informatiespecialisten voornamelijk gebruikt om verdere relevante literatuur te vinden. Deze techniek wordt aangeduid als “sneeuwballen”. Daarnaast biedt de informatie uit een nieuwheidsrapport natuurlijk een goed uitgangspunt voor het vaststellen van de geldigheid van een octrooi, of om te voorspellen hoe breed een aanvrage verleend zal gaan worden.

Voorwaartse citaties
Ook kan in de andere richting gekeken worden. In welke – nieuwere – octrooiaanvragen wordt een bepaald octrooi geciteerd? Dit kan gebruikt worden om te zien of anderen de technologie gebruiken en er wellicht op voortbouwen. Dus, door te kijken naar de voorwaartse citaties van uw eigen octrooien, kunt u op de hoogte blijven welke vindingen op dat gebied door anderen beschermd zijn of gaan worden. De citaties zijn nog niet in gratis databases zoekbaar, maar indien u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op met de afdeling Octrooirecherche van Vereenigde.