Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Publieke consultatie wetswijziging voor unitair octrooi

Op vrijdag 1 mei 2015 is de internetconsultatie gestart voor het conceptwetsvoorstel voor de wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met het Rechtspraakverdrag. Het Rechtspraakverdrag heeft betrekking op het zogeheten Eengemaakt octrooigerecht oftewel Unified Patent Court (UPC) en het Europees octrooi met eenheidswerking (unitair octrooi). 

De voorgestelde wetswijziging brengt de Rijksoctrooiwet 1995 in lijn met de bepalingen uit het Rechtspraakverdrag, en bevat enige andere aanpassingen om een goede werking van het unitair octrooi en het UPC te verzekeren.

Belangstellenden worden uitgenodigd om zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 25 mei a.s. te reageren. Het eventueel aangepaste wetsvoorstel zal dan te zijner tijd aangeboden worden aan de Tweede en Eerste Kamer en zal, indien goedgekeurd, de weg vrijmaken voor ratificatie van het Rechtspraakverdrag door Nederland.

Het UPC en unitair octrooi zullen pas in werking treden drie maanden nadat 13 lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, het verdrag hebben geratificeerd. Volgens de schattingen van het Voorbereidend Comité (Preparatory Committee), dat onder leiding staat van de Nederlander Paul van Beukering, zullen het UPC en het unitair octrooi in de loop van 2016 in werking kunnen treden.

Voor de actuele status van het unitair octrooi en het UPC wordt u verwezen naar het dossier.

Bekijk ook deze experts

Michiel van Rooij

Michiel van Rooij

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Matthijs Roelofs

Matthijs Roelofs

  • Nederlands octrooigemachtigde
  • Associate
Meer experts