Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Samenwerken betekent ook eigendomsrechten regelen

“Zullen we samenwerken?” Als tech-driven ondernemingen elkaar die vraag stellen, gaan doorgaans aan beide zijden de hakken in het zand, want de onvermijdelijke vervolgvraag is bijna altijd: van wie worden de IE-rechten die uit die samenwerking voortkomen? Vooraf hierover afspraken maken, voorkomt frustratie achteraf.

Waar partijen natuurlijk hetgeen ze al hebben ontwikkeld (background) en hetgeen ze (mee) gaan ontwikkelen (foreground) voor zichzelf veilig wil stellen, bepaalt de Rijksoctrooiwet in artikel 13 dat een uitvinding die is gedaan door verschillende personen of partijen, die volgens een afspraak samenwerken, hun gezamenlijk eigendom is. Ook staat er in de wet dat u als een van de eigenaren geen licentie mag verstrekken zonder de toestemming van de andere eigenaar, maar het aandeel kan wel worden overdragen zonder dat de andere partij daar akkoord mee is.

Wederzijds belang

De wet en de vaak intuïtieve reactie van partijen (het is, blijft en wordt van mij) lijken vaak wat op gespannen voet met elkaar te staan. Om over en weer onduidelijkheden te voorkomen, is het daarom goed om bij de start van een samenwerking afspraken te maken over de eigendomsrechten en die schriftelijk vast te leggen. Dat kan soms lastig zijn: onderhandelen over de mogelijke resultaten, terwijl een project nog moet beginnen. Toch moet u zich realiseren dat het in het belang van beide partijen is om deze zaken vooraf goed te regelen. Net zoals een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst (ook wel non-disclosure agreement of NDA) voor beide partijen essentieel is.

Drie scenario’s

Wat bij de vaak lastige onderhandelingen kan helpen is om de belangen van de betrokken partijen goed in kaart te brengen. Daarbij kunnen de onderstaande drie verdeelscenario’s (zie figuur) tegen het licht worden gehouden. Elk scenario – de uitvinder blijft eigenaar, alle betrokken partijen kunnen gebruikmaken van de uitvindingen en het toekennen van rechten per marktsector – heeft zijn eigen voor- en nadelen. Vanzelfsprekend zijn er nog allerhande tussen- en mengvormen. Door de belangen in kaart te brengen en deze scenario’s met elkaar te bespreken, heeft u al een basis gelegd om afspraken over eigendomsrechten vast te leggen en zo uw rechten veilig te stellen.

Meer weten over intellectueel eigendom bij een samenwerking?

Meld u dan ook aan voor ons webinar ‘Samenwerkingen, NDA’s en geheimhouding’ op 17 december. Of neem contact op met Annelies de Bosch Kemper.

 

Een bijdrage van

Portretfoto van Annelies de Bosch Kemper-de Hilster

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster

  • Advocaat
  • Registered UPC Lawyer
  • Senior Associate
Portretfoto van Henri van Kalkeren

Henri van Kalkeren

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner

Bekijk ook deze experts

Jetze Beeksma

Jetze Beeksma

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Hajo Kraak

Hajo Kraak

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts