Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Sponsoring Cleantech Forum Copenhagen

Op 29 en 30 april vond in Kopenhagen het Cleantech Forum plaats.

Dit is een door de Cleantech Group georganiseerd evenement om bedrijven en ondernemingen (waaronder een groot aantal start-ups) die zich bezighouden met schone technologie, in contact te brengen met partijen die bereid zijn te investeren in het vermarkten daarvan. De bijdrage van VEREENIGDE als sponsor van dit evenement bestond onder andere uit het adviseren van CEO”s tijdens speciaal daarvoor belegde clinics.

De interesse voor schone en duurzame technologie zit de laatste jaren sterk in de lift. Dat is natuurlijk ook te merken aan het aantal octrooiaanvragen in die sector. Denk aan windmolens, zonne-energie, biobrandstoffen en golfenergie. En aan de daarbij behorende faciliterende technologie, zoals energieopslag en de zogeheten smart grids. Ten opzichte van vorig jaar laten 2009 en 2010 naar alle waarschijnlijkheid een groei van ten minste 10% zien.

Het Cleantech Forum wordt beurtelings in diverse delen van de wereld gehouden, zie www.cleantech.com.