Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Stapel je IE-rechten

Stack your IP rights

Een product kan vaak door meerdere IE-rechten worden beschermd. Veel bedrijven zijn hier niet van op de hoogte. Juist dankzij het ‘stapelen van IE-rechten’ verzekert een bedrijf zich van een sterkere exclusiviteitspositie. Een kort overzicht.

Het octrooirecht beschermt de uitvinding gebaseerd op de technische werking. Maar een rechthebbende kan meer doen. Zo kan u ook het uiterlijk van een product – waarin de uitvinding is belichaamd – beschermen. De belangrijkste beschermingsvorm op dit punt is het modelrecht. Deze vorm van bescherming ziet toe op het uiterlijk van een voortbrengsel, of deel daarvan. Het gaat in het modelrecht uitdrukkelijk niet om de technische werking. Een modelrecht geeft een aanvullende bescherming die alléén gericht is op de vormgeving.

Hoe werkt modelrecht?
Net als in het octrooirecht worden er eisen gesteld aan een geldig modelrecht. Het uiterlijk moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Kort gezegd houdt dit in dat er geen identiek model mag zijn gepubliceerd in de periode voor de modelaanvraag en dat de algemene indruk van het model voldoende moet afwijken van oudere modellen.

Modelrecht versus auteursrecht
Hoewel auteursrecht ook bescherming biedt als het gaat om vormgeving, laat recente rechtspraak zien dat een modelregistratie meer loont. De drempel voor modelbescherming ligt doorgaans namelijk wat lager dan bij het auteursrecht, zodat makkelijker tegen concurrerende derden kan worden opgetreden.
Bij het auteursrecht gaat het om de vraag of de vormgeving voldoende creatief is. In het modelrecht gelden de meer objectief vast te stellen eisen van nieuwheid en eigen karakter. Daarnaast: je hoeft slechts je modelregistratie te laten zien, terwijl je bij het beroep op het auteursrecht zelf moet bewijzen dat het werk door auteursrecht is beschermd.

Merkenrecht
Ook het merkenrecht kan uitkomst bieden bij bescherming van vormgeving. Productvormgeving die zó bekend is dat het publiek in de vormgeving de herkomst van het product herkent, komt onder voorwaarden namelijk voor vormmerkbescherming in aanmerking.

Wilt u sparren hoe u uw IE-rechten slim kunt combineren?
Neem dan contact op met Jurriaan Cleuver (j.cleuver@vo.eu).

Bekijk ook deze experts

Raquel Alvarez

Raquel Alvarez

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Associate
Noëlle Wolfs

Noëlle Wolfs

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Senior Associate
Meer experts