Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Sterke tariefverlaging EU-merkdepot

Het Europese merkenbureau heeft de langverwachte prijsdaling voor EU-merkdepots per 1 mei 2009 definitief doorgevoerd.

Door invoering van het nieuwe tariefstelsel vallen de kosten voor een merkdepot in de EU nu 40% lager uit dan voorheen.

De kosten van een EU-depot waren vanaf de introductie van het Gemeenschapsmerk altijd gesplitst in een aanvraag- en registratietaks. Deze registratietaks is nu geheel komen te vervallen. Vanzelfsprekend is deze scherpe prijsdaling ook doorgevoerd in de tarieven van VEREENIGDE. Sinds 1 mei bedragen de basiskosten voor een EU-merkdepot circa € 1550.

Lagere kosten
De kosten voor het deponeren van een merk in de EU lagen gemiddeld vier/vijf keer hoger dan een depot op nationaal niveau. Aanvankelijk was die maatregel onder andere genomen om de nationale merkenautoriteiten te beschermen, met als gevolg dat het Europese merkenbureau door de jaren heen een flinke reserve heeft weten op te bouwen. Bovendien is het merkenbureau inmiddels beter in staat om merkdepots snel en efficiënt af te wikkelen, zodat de kosten daarvan lager zijn geworden.

Bescherming in 27 lidstaten
Door middel van een registratie in de EU is uw merk gedurende een periode van tien jaar in alle 27 lidstaten van de EU beschermd. Het is de verwachting dat door deze flinke tariefverlaging de vraag naar EU-merkdepots ten opzichte van bijvoorbeeld Benelux-depots sterk toeneemt, met het oog op het geringe verschil in de kosten. Het depot van uw merk als EU-merk ten opzichte van een Benelux-merkdepot kan ook nadelen hebben; op verzoek kunnen wij u hieromtrent nader informeren.