Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Unified Patent Court en unitair octrooi komen in zicht

Kortgeleden is bekend gemaakt dat het Unified Patent Court (UPC), de nieuwe Europese rechtbank voor octrooien, haar Administratieve Commissie heeft geïnstalleerd en rond deze tijd zal starten met het benoemen van rechters.

Dit betekent dat het moment naderbij komt dat deze rechtbank de eerste rechtszaken zal gaan behandelen. En ook dat verleende Europese octrooien kunnen worden geregistreerd als unitair octrooi.
Rechtszaken over inbreuk op en geldigheid van Europese octrooien worden nu behandeld door nationale rechtbanken. Lees ook het artikel over octrooirechtszaken in onze nieuwsbrief. Het UPC zal deze rechtszaken centraal gaan behandelen voor de deelnemende landen. Dit zal in principe gaan gelden voor alle bestaande en toekomstige Europese octrooien die van kracht zijn of worden in een UPC-land.

Deelnemende UPC-landen (status per 23 maart 2022):
België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

UPC doet uitspraak over Europese octrooien

Onder het UPC wordt een internationale rechtszaak een stuk eenvoudiger. Een uitspraak van het UPC heeft direct gevolgen voor het octrooi in alle UPC-landen. Reeds verleende Europese octrooien zullen, als de octrooihouder niets doet, automatisch onder het UPC vallen. Afhankelijk van uw situatie als octrooihouder kan dit voordelig of nadelig zijn ten opzichte van het huidige systeem. U kunt ervoor kiezen om voor uw bestaande Europese octrooi(en) het huidige systeem te handhaven. Maar dan moet u wel een zogenoemde opt-out bij het UPC laten indienen. Er verandert dan niets en rechtszaken worden dan niet behandeld door het UPC maar alleen door de nationale rechtbanken.

Bij de invoering van het UPC krijgt niet alleen de octrooihouder het recht om rechtszaken aan te spannen voor het UPC tegen inbreukmakers, maar ook een houder van een exclusieve licentie. Aangezien dit van toepassing is op alle bestaande Europese octrooien kan dit dus ook gevolgen hebben voor uw huidige licentieovereenkomsten. Dit kan voor u reden zijn om uw licentieovereenkomst aan te passen of voor een opt-out te kiezen.

V.O. zal cliënten ruim voor het van start gaan van het UPC informeren welke octrooien onder het UPC zullen gaan vallen, en aangeven dat een opt-out kan worden ingediend. Uw octrooigemachtigde zal u kunnen adviseren over uw keuze en de afwegingen die u moet maken. Ook kan deze desgewenst de opt-out indienen. Onze advocaten staan klaar voor het beoordelen en eventueel aanpassen van (lopende) licentieovereenkomsten.

Het unitair octrooi

Het unitair octrooi is een alternatief voor het bestaande validatieproces van een Europees octrooi. Het is dus geen ‘nieuw’ octrooi, maar een optie om een verleend Europees octrooi in één keer van kracht te laten worden in alle UPC-landen. Er verandert niets aan het proces van beoordeling en verlening van het Europese octrooi. In niet-UPC-landen blijft het proces om een Europees octrooi te valideren ongewijzigd.

Vereenvoudiging van octrooiaanvraagproces

Bij het valideren van een verleend Europees octrooi kunt u straks kiezen voor een registratie als unitair octrooi. Daarmee wordt uw octrooi van kracht in alle UPC-landen en is validatie in die landen niet meer nodig (en ook niet mogelijk). Hiermee wordt het validatieproces sterk vereenvoudigd:

  1. Er zijn geen aparte vertalingen meer nodig per land.
  2. Er zijn geen jaartaksen meer verschuldigd voor de individuele UPC-landen. Het Europees Octrooibureau rekent één jaarlijks bedrag voor de instandhouding van het unitair octrooi.
  3. Het unitair octrooi valt automatisch en altijd onder het UPC, waarmee de rechtsgang dus gecentraliseerd is.

Na de verlening van uw Europese octrooiaanvraag ontvangt u een brief waarin we u vragen in welke landen u het octrooi wilt valideren, en of u registratie als unitair octrooi wenst. Registratie als unitair octrooi is pas mogelijk vanaf de dag dat het UPC van start gaat en alleen voor Europese octrooien die vanaf dat moment verleend worden. Gedurende een korte periode daarvoor zal het mogelijk zijn om de verlening uit te stellen tot de startdatum van het UPC. Uw gemachtigde helpt u dan graag bij het maken van de keuze voor validatie en/of het uitstellen van de verlening van uw Europees octrooi.

Heeft u nog vragen?

Op onze website is een dossier beschikbaar waar u meer informatie over het UPC en het unitair octrooi kunt vinden. Uiteraard kunt ook altijd contact opnemen met uw octrooigemachtigde.

Also see these experts

Otto Oudshoorn

Otto Oudshoorn

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Tamara Elmore

Tamara Elmore

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • United States Patent Agent
  • Partner
Meer experts