Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

UPC vlotgetrokken

De invoering van het nieuwe Europees octrooisysteem, dat bestaat uit het eenheidsoctrooi (unitary Patent, UP) en het zogeheten Eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC), heeft tweemaal vertraging opgelopen. Dit gebeurde nadat er in 2017 en in december 2020 constitutionele klachten tegen goedkeuring waren ingediend bij het Duitse Constitutionele Hof. Dat Hof heeft op 9 juli een uitspraak gepubliceerd waaruit blijkt dat de laatste formele stappen voor de Duitse goedkeuring kunnen worden afgerond. De verwachting is de ratificatie door Duitsland in de loop van 2022 kan plaatsvinden.

Lees ook ons dossier ‘Een nieuw Europees Octrooisysteem’

Bekijk ook deze experts

Johannes van Melle

Johannes van Melle

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Partner
Martin Klok

Martin Klok

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts