Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Waarmerkplicht vertalingen wordt afgeschaft

Per 1 augustus 2006 wordt de plicht om de Nederlandse vertaling van Europese octrooien door een octrooigemachtigde te laten waarmerken afgeschaft. De kwaliteit van de vertaling blijft van belang voor de beschermingsomvang.

Om een verleend Europees octrooi in Nederland van kracht te laten blijven, dient binnen drie maanden na publicatie van de octooiverlening een Nederlandse vertaling van het octrooischrift te worden ingediend. Die vertaling dient gewaarmerkt te zijn door een octrooigemachtigde. Per 1 augustus 2006 vervalt deze waarmerkplicht.

De kwaliteit van de vertaling blijft evenwel van groot belang. Als in de vertaling de beschermingsomvang beperkter is dan de beschermingsomvang die wordt geboden door het octrooi in de procestaal, dan geldt namelijk voor de beoordeling van inbreukgeschillen de vertaling als authentieke tekst en geldt dus die beperktere beschermingsomvang. Het is en blijft dus van groot belang dat de vertaling accuraat is en door deskundigen aangaande de interpretatie van octrooien wordt opgesteld of althans gecontroleerd.