Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Wat betekent Brexit voor EU-merken en het unitair octrooi?

Brexit

Op 23 juni stemde de bevolking van het Verenigde Koninkrijk (VK) bij referendum voor uittreding uit de EU. Als gevolg hiervan zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over alle zaken die in het Europese samenwerkingsverband zijn vastgelegd, waaronder het EU-merkenrecht. Daarnaast vertraagt het vertrek waarschijnlijk de totstandkoming van het unitair octrooi.

EU-merken
Zodra het VK daadwerkelijk uit de EU stapt, waarschijnlijk is dat pas over ruim twee jaar, zal een EU-merk niet langer bescherming genieten in dat land. Aangenomen wordt dat er een overgangsregeling komt die de mogelijkheid biedt om een EU-merkinschrijving aan te vullen met een inschrijving in het VK, mét behoud van datum. Vooralsnog zien wij dan ook geen reden om uw (bestaande) merkbescherming aan te passen.

Europese octrooien
Het Europees Octrooiverdrag maakt geen onderdeel uit van de afspraken binnen de Europese Unie en staat daar dus los van. Het VK is en blijft lid van het Europees Octrooiverdrag. Voor het aanvragen, verlenen en geldig maken van Europese octrooien met betrekking tot het VK verandert er niets aan de huidige situatie.

Uitstel unitair octrooi
De uittreding van het VK leidt waarschijnlijk wel tot een latere inwerkingtreding van het unitair octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht oftewel Unified Patent Court (UPC). Om het unitair octrooi in werking te laten treden moeten de drie grootste EU-landen, waaronder het VK, officieel instemmen met het UPC-verdrag. Het VK had nog niet ingestemd met het verdrag en zal dit waarschijnlijk niet doen nu het uit de EU stapt. Zolang het VK formeel nog EU-lid is, bevindt het UPC-verdrag zich dus in een impasse. Verder staat het voornemen om het UPC deels in Londen te vestigen, zoals in het verdrag staat verwoord, nu ook op losse schroeven. Al met al zal er een politiek besluit moeten worden genomen of en hoe het unitair octrooi aangepast gaat worden aan het vertrek van de Britten uit de EU.

V.O. houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van ontwikkelingen hierin.

Voor de actuele status van het unitair octrooi en het UPC wordt u verwezen naar het dossier.

Bekijk ook deze experts

Kasper Haak

Kasper Haak

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior Associate
Marco Molling

Marco Molling

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts