Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Wetsontwerp octrooibox

Onlangs is bij de Tweede Kamer het wetsontwerp “Werken aan winst” ingediend.

Naast een voorstel tot verlaging van de algemene tarieven in de vennootschapsbelasting, behelst het wetsvoorwerp de invoering van een zogeheten (optionele) octrooibox in de vennootschapsbelasting. Volgens dit voorstel kan een onderneming zelfontwikkelde immateriële activa, waarvoor aan haar één of meer octrooien zijn verleend, onderbrengen in een octrooibox. De winst die aan dergelijke zelfontwikkelde immateriële activa kan worden toegerekend, wordt dan belast tegen een effectief tarief van 10%. Dit tarief geldt voor alle opbrengsten die aan die zelfontwikkelde immateriële activa zijn toe te rekenen, en dus niet alleen voor opbrengsten in de vorm van royalty”s.

Als men voor de octrooibox kiest, dan moet men er wel op bedacht zijn dat de voortbrengingskosten die in het verleden ten laste van de winst zijn gebracht, weer moeten worden geactiveerd. Deze activering is belast. Kiest men niet voor de octrooibox, dan is dit laatste niet nodig. Verder is de toepassing van de octrooibox forfaitair begrensd (boxruimte). De voordelen die in totaal in de loop der jaren in de box kunnen vallen, bedragen maximaal viermaal het totaal van de geactiveerde voortbrengingskosten.

De octrooibox geldt alleen voor immateriële activa die zijn voortgebracht na 31 december 2006.