Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Wijzigingen Duits IE-recht

Op 1 januari en op 1 april 2014 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Duitse siermodellenrecht en de Duitse octrooiwet.

Octrooiaanvragen kunnen bij het Duits Octrooi- en Merkenbureau (DPMA)  in iedere taal  worden ingediend, mits een Duitse vertaling wordt overlegd. Voor octrooiaanvragen die in het Engels of Frans ingediend zijn is de inlevertermijn van de Duitse vertaling verlengd van 3 naar 12 maanden na aanvraagdatum en 15 maanden na prioriteitsdatum. Als de Duitse vertaling niet binnen deze termijn wordt overlegd, wordt de aanvrage ingetrokken. De aanvraagdatum blijft echter gehandhaafd. Examiners moeten conform het Europees octrooirecht de Engels- of Franstalige aanvragen al direct onderzoeken om de aanvrager te kunnen informeren over de octrooieerbaarheid van zijn aanvrage; dit voorkomt dat de aanvrager onnodige vertaalkosten moet maken.

Tijdens de procedure worden op aanvraag hoorzittingen gehouden. Deze hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De termijn om bezwaar aan te tekenen is van 3 naar 9 maanden verlengd en komt daarmee nu overeen met de Europese procedure.

Tot slot is ook het DPMA ertoe overgegaan om documenten in digitale vorm beschikbaar te maken. Dit is een grote stap voorwaarts. Via het digitale register van het DPMA is het mogelijk om alle verleende octrooien, geregistreerde gebruiksmodellen en aanvragen die vanaf 21 januari 2013 openbaar zijn gemaakt kosteloos in te zien.

Siermodellenwet wordt ‘Designgesetz’
Onlangs is de Duitse siermodellenwet omgedoopt van Geschmacksmustergesetz naar Designgesetz. Verder is er voor ingeschreven modellen bij het DPMA een eigen nietigheidsprocedure ingesteld; deze zal door een speciaal daarvoor in het leven geroepen afdeling worden behandeld. Tot voor kort kon een verzoek tot nietigheid van een siermodel alleen bij de arrondissementsrechtbank worden ingediend.

Een andere wijziging betreft meervoudige aanvragen. Hiervoor gold vroeger dat de modellen onder dezelfde warenklasse moesten vallen. Onder de gewijzigde wet kunnen modellen uit verschillende warenklassen deel uitmaken van één meervoudige aanvrage.