Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Zorgt een goed remuneratieprogramma voor betere uitvindingen?

In Duitsland is het verplicht, in Nederland en België niet: een remuneratieprogramma voor uitvinders. Maar veel organisaties in deze landen hebben wel een beloningsprogramma. Zorgt een beloning voor meer en betere uitvindingen?

Meer competitiviteit
Een goed remuneratieprogramma stimuleert werknemers om nieuwe ideeën naar voren te brengen. Op deze manier identificeert een onderneming ook makkelijker haar intellectuele eigendom. De implementatie van een dergelijk programma resulteert in eerste instantie doorgaans in een toename van het totale aantal uitvindingen. Intrinsiek zal derhalve ook het aantal echt waardevolle uitvindingen toenemen en, daaraan gekoppeld, ook het aantal sterke octrooiaanvragen. Indirect leidt een goed remuneratieprogramma tot een versnelling van het ontwikkelingstraject van producten. Op termijn bevordert een goed remuneratieprogramma het algemeen bewustzijn rond intellectuele eigendom binnen een onderneming. En dat komt de competitiviteit van die onderneming alleen maar ten goede.

Ewan Van Minnebruggen
Teamleader Intellectual Property/Belgian Patent Attorney
Atlas Copco Airpower

Niet meer spitsvondigheid
Ik denk niet dat een uitgebreid beloningsprogramma veel effect heeft op de spitsvondigheid van uitvinders. Bij ons in het bedrijf hebben we een aantal jaren geen bonussen gehad en toen zakte het aantal uitvindingen niet in. Overigens kan het geen kwaad om een uitvinder of een team te belonen voor een patentverlening. De beloningen zijn meestal ook niet enorm hoog, zover ik weet. Duizend euro of een maandsalaris bijvoorbeeld. Nog een reden voor een dergelijk programma: uitvinders die vertrekken, houden dan wel contact. Zo moet je in de VS bij patentverlening vaak nog een handtekening hebben van de betrokken uitvinder. Als die dan nog is verbonden aan je bedrijf vanwege de bonus, dan kun je hem of haar makkelijker traceren.

Stefan Brouwer
Senior Research Engineer
Mirror Controls International

Zet het op de agenda
Of het nou meer en betere uitvindingen oplevert, dat weet ik niet. Maar voor innovatieve organisaties is het wel belangrijk dat het aanvragen van octrooi op de agenda staat. Als je uitvinders alleen afrekent op een product of oplossing, dan is de kans groot dat kansen op voor de organisatie belangrijke octrooibescherming worden gemist. Bij bedrijven die een concrete beloning geven voor een octrooiaanvraag en waardering uiten zie ik ook een aanstekelijk enthousiasme bij de uitvinders. Op die manier wordt de tijdsinspanning voor een octrooiaanvraag goed gecompenseerd. Ook bij universiteiten zie je een soortgelijk mechanisme. Er is daar een sterke focus op wetenschappelijke publicaties, niet op octrooiaanvragen. Een goede aanvraag vergt toch een behoorlijke inspanning van de uitvinder(s). Ze moeten het belang van het aanvragen van octrooi daarom echt zien.

Kim Tan
Octrooigemachtigde
V.O. Patents & Trademarks

Bekijk ook deze experts

Tamara Elmore

Tamara Elmore

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • United States Patent Agent
  • Partner
Karel de Jong

Karel de Jong

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Meer experts