Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IE-mail september 2009

Download de nieuwsbrief
  • EOB verbiedt dubbele octrooiering (een Kamer van Beroep heeft onlangs bepaald dat niet meer dan één octrooi per uitvinding mag worden verleend);
  • Juridische overwinning voor het bekende merk (houder van bekend merk kan voortaan actie ondernemen tegen inbreukmaker zonder schade door inbreuk te hoeven aantonen);
  • Octrooi-expert of octrooigemachtigde? (diensten van de octrooi-expert mogen niet zo maar op één lijn worden gesteld met die van de octrooigemachtigde);
  • Groene uitvindingen (Cleantech Team van VEREENIGDE houdt zich bezig met op duurzaamheid en besparing gerichte – “groene”- innovatie);
  • Octrooibox verruimd (extra maatregelen moeten deze fiscale faciliteit, bedoeld om de innovatie te bevorderen, een nieuwe stimulans geven);
  • Europees octrooigemachtigden (Annemie Jaeken en Frits Michiels zijn geslaagd voor hun examen en worden dit najaar ingeschreven als Europees octrooigemachtigden);
  • Huub Maas naar kantoor Amersfoort (Europees octrooigemachtigde Huub Maas heeft vanaf 1 september 2009 een andere standplaats).