Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Annual event Essenscia - Circular economy: a 360 degrees view

Square Brussels Meeting Centre, rue Mont des Arts, Brussel, België

De chemie, kunststoffen en life sciences speelt een sleutelrol in de omschakeling naar een circulaire economie. De sector ontwikkelt heel wat innovaties die de milieu-impact sterk verminderen en dit doorheen de ganse levenscyclus van een product: van ecodesign tot recyclage en hergebruik.

Het optimaal gebruik van grondstoffen, de versterking van sectoroverschrijdende synergiën in alle schakels van de waardeketen, baanbrekend onderzoek naar alternatieve en hernieuwbare grondstoffen, de verhoging van de recyclagegraad. Het zijn stuk voor stuk essentiële bouwstenen om de circulaire economie mogelijk te maken. Een transitie die slechts kan slagen als ze economisch leefbaar en ecologisch verantwoord is. Alleen dan kan de circulaire economie haar volle potentieel ontplooien en de concurrentiekracht van sectorbedrijven versterken.

Na een introductie door Jiska Verhulst, Transitiemanger Circulaire Economie bij Vlaanderen Circulair, biedt een panelgesprek u een 360° visie waarbij de opportuniteiten en uitdagingen van de circulaire economie voor bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences vanuit alle hoeken worden bekeken.

Een niet te missen evenement!

Programma

17u00 : Ontvangst
17:30 :  Verwelkoming
Wouter De Geest, Voorzitter, essenscia
Yves Verschueren, Gedelegeerd Bestuurder, essenscia

«Circular economy under the loop»
Jiska Verhulst, Transitie manager Circulaire Economie, Vlaanderen Circulair

In the picture: de circulaire economie in de chemie en life sciences

“Circulaire economie : uitdagingen en kansen”
Panelgesprek met:

  • Paul De Bruycker, CEO, Indaver
  • Jean-Pierre De Kesel, Chief Sustainable Innovation Officer, Recticel
  • Sylvie Meekers, Life Sciences advisor, bio.be/essenscia
  • Eric Nys, Chemicals and Specialty Materials Sector Leader, Deloitte
  • Jean Viallefont, Vice President Polymer Europe, Total

19u00: Walking dinner

Meer info: www.essenscia.be

Registreren: klik hier

Contactpersoon Essenscia: Isabelle Descamps, idescamps@essenscia.be.