Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Octrooionderzoek

Iedere octrooiaanvraag wordt na ongeveer anderhalf jaar gepubliceerd door de octrooiverlenende instantie. Zodra het octrooi verleend is, wordt dit ook gepubliceerd. Al deze publicaties worden opgenomen in octrooidatabases en bevatten een schat aan informatie over de aanvragers en de innovaties die zij doen. Deze informatie kunt u slim inzetten voor uw innovatie, productontwikkeling of bedrijfsstrategie.

De octrooiaanvragen en octrooien die gepubliceerd zijn in databases geven onder andere informatie over de aanvrager, de uitvinder, het onderwerp en de uitvinding. Maar ook de documentatie uit de verleningsprocedure zoals het nieuwheidsrapport is vaak opgenomen in databases. Deze informatie komt van pas wanneer u een innovatie heeft gedaan en aan de hand daarvan kan bijvoorbeeld worden onderzocht of de innovatie mogelijk octrooieerbaar is. Oftewel, is het de moeite waard om zelf een octrooiaanvraag in te dienen.

Strategische informatie

De informatie in de database kan ook inzicht geven in nieuwe producten, technologieën of processen die geoctrooieerd worden. Dat is handig voor bijvoorbeeld innovatie of productontwikkeling. Door alle informatie op een tijdlijn te plaatsen, kunnen trends herkend worden en mogelijke kansen in de markt worden geïdentificeerd. Op deze manier is de informatie ook te gebruiken bij het bepalen van de bedrijfsstrategie.

We kunnen u helpen met verschillende vormen van octrooionderzoek, zoals:

Nieuwheidsonderzoek

Dit type onderzoek – in het Engels novelty search of patentability search genoemd – wordt uitgevoerd om na te gaan of een innovatie octrooieerbaar is, voordat een octrooiaanvraag wordt ingediend. Het geeft inzicht in wat er al bekend is over de uitvinding (prior art). Dit is belangrijk omdat nieuwheid een van de vereisten is voor octrooiering. Lees meer

Inbreukonderzoek

Inbreukonderzoek (freedom to operate search) is een breed en zeer gedegen onderzoek waarmee inzicht wordt verkregen over de vraag of een bepaalde techniek gebruikt kan worden. Dit verkleint de kans dat per ongeluk inbreuk gemaakt wordt op een bestaand octrooi. Inbreukonderzoek wordt vaak gedaan bij product- of technologieontwikkeling, vlak voor een marktintroductie of bij een due diligence. Lees meer

Geldigheidsonderzoek

Ook wel oppositie-onderzoek of patent invalidity search genoemd. Dit onderzoekt de geldigheid en sterkte van een octrooi. Doel is om de geldigheid van het octrooi als geheel of bepaalde conclusies ervan te kunnen betwisten, met name nieuwheid en inventiviteit daarvan. Dergelijk onderzoek wordt vaak gedaan bij beschuldiging van inbreuk of wanneer men de geldigheid van een octrooi in twijfel wil trekken. Lees meer

Octrooimonitoring

Dit onderzoek (ook wel patent watch) geeft gedurende een periode zicht op octrooiaanvragen die worden ingediend, zijn toegekend of komen te vervallen. Het is mogelijk om de activiteiten van specifieke aanvragers of octrooihouders te monitoren, of alle activiteiten binnen een bepaald technologiegebied, zonder beperking van de aanvragers of houders van een octrooi. Zo kunnen ontwikkelingen bij de concurrentie in kaart gebracht worden of komen nieuwe technieken in beeld. Lees meer

Landscaping

Dit type onderzoek wordt ook wel IP mapping genoemd en wordt meestal ingezet om een octrooi- of innovatiestrategie richting te geven. Het is een oriëntatie op een breder gebied waarmee een beeld van het octrooilandschap van een bepaalde technologie verkregen wordt, maar ook van wat de concurrentie doet en wat opkomende specialisaties zijn. Verder wordt landscaping ook ingezet in de verschillende fases van een innovatieproces. Lees meer

Bibliografisch onderzoek

Onder bibliografisch onderzoek vallen een aantal verschillende onderzoeken die worden uitgevoerd in diverse databases aan de hand van basale octrooigegevens. Zo is er een naamonderzoek, een statusonderzoek en een familie-onderzoek. Dergelijk onderzoeken worden meestal in de verkenningsfase uitgevoerd en leveren een schat aan gegevens op. Lees meer

Onderzoek door professionals

Bij een goed en gedegen onderzoek komt flink wat specialistische kennis kijken. V.O. heeft een team van octrooi-informatiespecialisten die samen met de octrooigemachtigde aan de slag gaan met uiteenlopende onderzoeksvragen die een klant heeft. Dit verloopt veelal volgens een vast stappenplan, dat hieronder is weergegeven.


In onderstaande video laat Perry Prince zien hoe octrooionderzoek in de praktijk uitgevoerd wordt:

Direct octrooionderzoek aanvragen

Wilt u strategische informatie uit de octrooidatabases achterhalen voor uw organisatie of innovatie? Vraag dan direct een of meerdere van onze onderzoeken aan via onderstaand formulier of stuur een e-mail naar recherche@vo.eu.

Ontmoet onze octrooionderzoek experts

Perry Prince

Octrooi-informatiespecialist

Mandy Roos

Octrooi-

dataspecialist

Jorrit ten Berg

Octrooi-informatiespecialist

Yur Griffioen

Octrooi-informatiespecialist

 

Perry Prince

Octrooi-informatiespecialist

Mandy Roos

Octrooi-informatiespecialist

Jorrit ten Berg

Octrooi-informatiespecialist

Yur Griffioen

Octrooi-informatiespecialist

 

Veelgestelde vragen over octrooionderzoek

Nee, dat is niet mogelijk. In principe worden alle octrooiaanvragen na anderhalf jaar gepubliceerd. De enige manier om dit te voorkomen is je aanvraag, voor publicatie, in te trekken. Dan kan die dus niet meer resulteren in een verleend octrooi.

Wereldwijd bestaan verschillende classificatiesystemen, maar de meest voorkomende zijn het International Patent Classification (IPC) en het Cooperative Patent Classification (CPC). Dit zijn systemen waarbij octrooidocumenten worden geclassificeerd op inhoud. IPC ­klassen moeten worden gebruikt door elke instantie die octrooidocumenten publiceert en verleent. Dit betekent dus dat elk gepubliceerd octrooidocument één of meer IPC­ klassen heeft. Het IPC is een zeer uitgebreid systeem en bevat meer dan 100.000 verschillende klassen.

Het CPC is een samenvoeging van classificatiesystemen van de Europese en Amerikaanse Octrooibureaus. Dit is nog uitgebreider dan het IPC en bevat meer dan 250.000 klassen. Het wordt steeds meer gebruik door nationale octrooiverlenende instanties (naast de Europese en Amerikaanse Octrooibureaus) zoals de Chinese en Zuid­Koreaanse Octrooibureaus.

Oriënterend onderzoek kan worden gedaan vanaf ongeveer € 750, uitgebreid onderzoek vanaf rond € 1500. De exacte kosten hangen onder meer af van het technologisch gebied en het onderwerp van het onderzoek.

In een octrooiaanvraag of octrooi vindt u informatie over de aanvrager en uitvinder, de datum van indiening, de status van de aanvraag, in welke landen of regio’s octrooi is aangevraagd en verleend. Uiteraard staat de uitvinding zélf ook in het octrooi. Naast informatie over het onderwerp en de uitvinding leest u ook wat er onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dit laatste wordt bepaald door de zogenaamde conclusies van een octrooi, in het Engels claims genoemd.

Op de pagina ‘Een octrooi nader bekeken‘ vindt u een voorbeeld van een octrooi met uitleg.

Er bestaan veel verschillende vormen van octrooionderzoek. De meest veelkomende vormen van octrooionderzoek zijn: nieuwheidsonderzoek, inbreukonderzoek, geldigheidsonderzoek, octrooimonitoring, landscaping en bibliografische onderzoeken.

Op de pagina ‘Verschillende vormen van octrooionderzoek‘ leest u hier meer over.

Toon alle veelgestelde vragen

Bel onze experts

Marijke Westra

Marijke Westra

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior associate
Jorrit ten Berg

Jorrit ten Berg

  • Octrooi-informatiespecialist
Mandy Roos

Mandy Roos

  • Octrooidataspecialist
Perry Prince

Perry Prince

  • Octrooi-informatiespecialist
Meer experts