Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Waardebepaling

Hoe schat men de economische waarde in van een octrooi? In samenwerking met accountancy- en advieskantoor Baker Tilly heeft V.O. een model ontwikkeld dat op basis van verschillende factoren tot een schatting komt. Het model biedt een alternatief voor de uitgebreidere onderzoeken die vaak gebruikt worden om de waarde van een octrooi vast te stellen. Op deze wijze komt men relatief snel en tegen lagere kosten tot een schatting.

Waarom een octrooiwaarde inschatten?

Bedrijven willen om verschillende redenen weten hoeveel hun octrooi of octrooiportfolio waard is. Bijvoorbeeld als men een octrooi wil verkopen of als onderpand voor een lening gebruiken, of om een getalsmatige inschatting te kunnen maken of het zin heeft een octrooiaanvraag door te zetten. Voor goed onderbouwd portfoliobeheer kan inzicht in de waarde van octrooien daarom heel nuttig zijn. Verder is het ook in geval van faillissement van een onderneming van belang dat een curator de waarde van een octrooi weet.

Snel en kostenefficiënt

De waarde van een octrooi wordt bepaald door een groot aantal factoren. Daarbij kan men denken aan operationele factoren, zoals de kostenstructuur die nodig is om het octrooi te vermarkten en de te behalen winst. Maar er zijn ook juridische risicofactoren: het risico dat het octrooi ongeldig verklaard wordt, of niet verleend. Daarnaast zijn er andere aspecten van belang, zoals de beschermingsomvang: in hoeverre weerhoudt het octrooi de concurrentie er daadwerkelijk van om dezelfde activiteiten te ondernemen? Dergelijke factoren bepalen samen de waarde van een octrooi. Door alle relevante factoren van een kwantificering te voorzien en vervolgens samen te voegen kan men tot een gefundeerde schatting van de waarde komen.

Juridische aspecten

In de tot nu toe gangbare modellen voor de waardebepaling van octrooien ligt de nadruk meestal op het voorspellen van de kasstromen en het risicoprofiel van de onderneming als geheel. De bestaande modellen zijn daarom vooral geschikt voor octrooien die al zijn verleend en die al kasstromen opleveren. Er wordt echter slechts beperkt aandacht besteed aan de juridische aspecten van het octrooi. Het door Baker Tilly en V.O. ontwikkelde model neemt daarentegen naast de concrete financiële overwegingen ook dergelijke minder grijpbare aspecten in overweging, waaronder de risicofactoren die gepaard gaan met de bovengenoemde (on)geldigheid en beschermingsomvang.

Via gerichte vragenlijsten wordt toegewerkt naar een totaaloverzicht van alle relevante juridische en financiële factoren. Aan iedere factor wordt een bepaalde score toegekend op basis waarvan een algehele schatting van de waarde van het octrooi kan worden gemaakt. Verder kan in de waardebepaling naar hele octrooifamilies tegelijk worden gekeken, of naar individuele octrooien. Het model werkt ook voor nog niet verleende octrooien, die dus nog in de aanvraagfase zitten. Per zaak wordt in samenspraak met de klant bepaald wat de meest efficiënte aanpak is. Zaken van grotere complexiteit vragen om meer maatwerk.

Bekijk ook deze experts

Martin Klok

Martin Klok

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Waardebepaling-specialist
  • Partner
Frits Michiels

Frits Michiels

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Waardebepaling-specialist
  • Partner
Meer experts