Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Advocaten V.O. breed inzetbaar

In een organisatie waar alles draait om octrooien, merken en modellen opereert de advocatuur bijna noodgedwongen in de luwte.

Toch beschikt V.O. al sinds 1991 over een eigen advocatenpraktijk, onder leiding van Nick Oostenbroek. Met veel enthousiasme legt deze gedreven partner uit waar zijn sectie zich dagelijks mee bezighoudt.

“Eigenlijk is het een simpel verhaal”, zegt Oostenbroek vanuit zijn klassiek ingerichte werkkamer vol stapels dossiers en lijvige wetboeken. “Natuurlijk adviseren wij over alle mogelijke vraagstukken op het gebied van ondernemingsrecht die in het verlengde liggen van IE. Denk aan geheimhouding, afspraken met uitvinders, licenties en de overdracht van IE-rechten. Maar voor een groot deel behandelen we kwesties op het gebied van ondernemingsrecht in bredere zin. Zo denken we mee bij de opzet van nieuwe organisaties of samenwerkingsvormen. Ook komen we in actie bij conflicten over de uitvoering van overeenkomsten, aandeelhoudersgeschillen en aansprakelijkheidskwesties. Zelfs voor de invordering van openstaande bedragen kun je bij ons aankloppen. Daarbij kunnen we ook zijdelingse zaken meenemen, zoals fiscaliteit of (internationale) compliance".

Meerwaarde
"De meerwaarde van de advocaten van V.O. zit hem dus in de one-stop-shop benadering”, benadrukt Oostenbroek. “We bestrijken een vrij breed werkterrein en kunnen waar nodig een beroep doen op collega”s uit andere disciplines. Ook werken we samen met gerenommeerde dienstverleners in multidisciplinaire teams. Zo vullen we elkaar goed aan en komen we met maatwerk tot de beste oplossing.”

Op de vraag of het accent van onze advocaten vooral ligt op de bijstand in conflictsituaties, luidt Oostenbroeks antwoord: "Nee, het voorkómen van conflicten heeft onze eerste aandacht. Pas als blijkt dat er geen voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden is starten we procedures, worden beslagen gelegd, enzovoort. We worden dus vaak ingeschakeld voordat er conflicten zijn gerezen om beleidslijnen, strategie en contact met wederpartijen te helpen bepalen”.

Het advocatenteam van V.O. bestaat uit Nick Oostenbroek, Annelies de Bosch Kemper-de Hilster en Jurriaan Cleuver.