Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

China wijzigt IE-reglement

Per 1 mei 2014 zijn een aantal wijzigingen van kracht geworden in het reglement voor octrooibeoordeling in China.

Een van de belangrijkste wijzigingen betreft uitvindingen op het gebied van de zogeheten grafische gebruikersinterface (graphical user interface inventions, GUI’s). Die zijn in China niet langer uitgesloten van octrooiering. GUI’s vinden tal van toepassingen in ons dagelijks leven. Variërend van incheckmachines op luchthavens tot aan de touchscreens van smartphones. GUI’s waren reeds octrooieerbaar in Europa, de VS en Japan. Ook China is zich steeds meer bewust geworden van het belang om deze technologie te beschermen. Daarom heeft het land zijn reglement van octrooibeoordeling zodanig aangepast dat nu ook GUI’s octrooieerbaar zijn. Volgens het herziene reglement komen GUI’s in aanmerking voor modelbescherming (design patent).

Mens-computer interactie
Het herziene reglement biedt de mogelijkheid om een modelaanvraag in te dienen voor een GUI, mits deze betrekking heeft op de interactie tussen mens en computer om een bepaalde actie in gang te zetten. Een computerscherm-wallpaper, afsluit- en opstartschermen van een elektronisch apparaat, de context van een webpagina en dergelijke komen onder het nieuwe reglement dan ook nog steeds niet voor octrooiering in aanmerking.

Een andere voorwaarde voor octrooiering is dat het GUI-model van een product te scheiden is van andere componenten van dat product, en dus niet alléén in combinatie met die andere componenten functioneert of verkocht wordt. Zo kan een scherm van een smartphone niet als GUI voor modelbescherming in aanmerking komen, omdat het niet zelfstandig kan worden gebruikt of verkocht.

Het herziene reglement biedt in elk geval meer dan in het verleden ruimte voor bescherming van GUI’s. Daarbij komt dat het verkrijgen van modelbescherming in vergelijking met een uitvindingsoctrooi weinig tijd in beslag neemt en vrij makkelijk verleend wordt omdat er geen inhoudelijk onderzoek nodig is. Wel heeft een model met 10 jaar een veel kortere looptijd dan een uitvindingsoctrooi, dat 20 jaar van kracht is.

Vragen over het nieuwe reglement? Onze China Desk helpt u graag verder: chinadesk@vo.eu.