Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Geen grenzen meer aan domeinnamen

Binnenkort ondergaat het internetlandschap een ingrijpende verandering.

U bent natuurlijk al bekend met generieke domeinnaamextensies zoals .com, .org en .biz, maar per 12 januari 2012 kunnen bedrijven ook een eigen extensie samenstellen, waarmee de weg is vrijgemaakt voor een oneindig aantal nieuwe extensies. Ook voor merkhouders een belangwekkende ontwikkeling: de merknaam kan nu dienen als nieuwe extensie, in plaats van de tot dusver gebruikelijke .com of .nl.

Geen simpele procedure
Internetwaakhond ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) heeft een aantal zware voorwaarden verbonden aan de toewijzing van het gevraagde domein. Zo moet duidelijk zijn dat de aanvrager van de nieuwe extensie ‘recht’ heeft op die extensie, bijvoorbeeld doordat deze als merk is geregistreerd. Daarbij dient de aanvrager ook aan te tonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om een eigen extensie te runnen én dat hij in staat is een eigen beheer te voeren over de registratie van nieuwe domeinnamen onder de nieuwe extensie (bijvoorbeeld www.merken.vereenigde). Daarnaast is er ook een aantal procedures in het leven geroepen om te voorkomen dat gelukszoekers misbruik maken van (merk)rechten van derden.

Verder is de financiële lat voor het aanvragen van een nieuwe extensie op maar liefst €185.000,- gelegd. Ter vergelijking: de aanvraag van de bestaande domeinnamen kost doorgaans hooguit enkele honderden euro’s. Dit bedrag is vastgesteld om te voorkomen dat cyber squatters te pas en te onpas nieuwe extensies aanvragen die inbreuk maken op merkrechten van derden.

Niet alleen merken
Behalve de merknaam als extensie kan natuurlijk ook worden gekozen voor een generieke aanduiding, bijvoorbeeld .auto. Juist nu de eigen extensie een eigen registratiebeheer met zich meebrengt, kan de houder van een dergelijke extensie zogeheten second level-domeinen, zoals mercedes.auto,‘verkopen’ aan andere partijen. Zoals ook eind jaren negentig het geval was met de second level-domeinen, zou ook nu een wedloop op dit soort extensies kunnen ontstaan. Het zijn immers de uit generieke aanduidingen bestaande domeinnamen die in beginsel geen inbreuk maken op rechten van derden.
Uiteraard werpen de aanvraagkosten en de uitgebreide procedures wel een hogere drempel op dan destijds het geval was.