Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Groeiversneller kan ondernemersdroom realiseren

Eenmaal voorbij de startfase, ondervinden organisaties doorgaans veel belemmeringen in hun verdere groeiambitie.

Het programma Groeiversneller is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en moet een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie, werkgelegenheid en productiviteitsstijging in Nederland. Een consortium van bedrijven en instellingen, waaronder Philips Applied Technologies, voert het programma uit.

Voor wie is het bedoeld?
Het programma richt zich op zelfstandige ondernemingen uit alle branches met een jaaromzet van € 3 tot € 5 miljoen, en die de laatste drie jaar met ten minste 10% per jaar zijn gegroeid. Het ministerie wil met dit initiatief de komende vijf jaar 80 tot 100 van dergelijke bedrijven laten begeleiden en ondersteunen bij hun versnelde doorgroei naar een omzet van minimaal € 20 miljoen per jaar.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten?
Voorbeelden van knelpunten zijn de bepaling van de juiste groeistrategie, marktpositionering, kapitaal en financiering, automatisering, het vinden van de juiste businesspartners, competenties die nodig zijn om te kunnen internationaliseren, en het niet meegroeien van de managementvaardigheden met de behoeften van de onderneming. Maar ook het beheer van de intellectuele eigendomsportefeuille kan een knelpunt vormen. De groeiversneller kan deze belemmeringen voor een fors aantal Nederlandse bedrijven wegnemen, zodat zij hun groeiambities kunnen realiseren.

Wat betekent het voor de groeiondernemer?
Het programma is gericht op de onderneming én de ondernemer. De ondernemer blijft nadrukkelijk zelf aan het stuur van zijn onderneming. Door intensieve coaching en intervisie verwacht het consortium de betrokken ondernemingen beter en sneller te laten groeien. Daarbij stellen de consortiumleden hun expertise ter beschikking van de deelnemers en bieden zij toegang tot hun wereldwijde netwerk. Zo heeft de ondernemer al aan het begin een helder beeld van de positie van zijn bedrijf aan het einde van het programma. Hierna is een groeipad uitgestippeld, in concrete stappen van een half jaar. Het betekent wel een investering in tijd en geld van de ondernemer, maar door de financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken zijn de kosten aan het begin bescheiden. De kosten worden hoger naarmate de ondernemer vordert in het programma.

Tijdsplanning, verdere informatie
Het programma Groeiversneller start voor de eerste twee groepen van 25 ondernemingen in februari 2009. De volgende twee groepen starten in september 2009. Kijk voor verdere informatie en aanmelding voor dit programma op www.programmagroeiversneller.nl.