Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Historisch laag octrooiverleningspercentage in VS

De octrooiraad in de VS (US Patent and Trademark Office – USPTO) meldt in haar jaarverslag voor 2006 dat het verleningspercentage van octrooiaanvragen vorig boekjaar 54 bedroeg, lager dan ooit tevoren.

Maar het jaarverslag meldt meer interessante statistieken.

Zo steeg het aantal ingediende octrooiaanvragen in de VS in het boekjaar 2006 (tot oktober) tot ruim 440 duizend, hoger dan ooit. Dit aantal stijgt gestaag sinds 1985, nadat het in de periode 1970-1985 stabiel rond de honderdduizend lag. Daarnaast is de periode voordat een begin wordt gemaakt met het onderzoek van een aanvrage, gemiddeld bijna twee jaar. En in 2006 werden ruim 164 duizend octrooien verleend. Uit steekproeven blijkt verder dat 3,5% van de octrooien met procedurefouten verleend werd, minder dan ooit. In 2005 was dit nog 5%. Het USPTO is bijzonder trots op dit dalende aantal fouten.

Onduidelijkheid over daling verleningspercentage
Voor meer dan een miljoen octrooiaanvragen is het nog wachten op een beslissing. Het percentage van de beslissingen waarbij octrooi verleend wordt, is het hierboven getoonde verleningspercentage. Het USPTO geeft geen verklaring voor de daling hiervan. Het zou een procedureel schijneffect kunnen zijn. Speculaties noemen de mogelijkheid van kritischer onderzoek, onder druk van maatschappelijke kritiek op de kwaliteit van uitvindingen waarop octrooi verleend wordt. Een mogelijke verklaring is dat de statistiek beïnvloed wordt door het sterk groeiende aantal octrooiaanvragen op “business methods” (niet-technische uitvindingen), waarvan het verleningspercentage vermoedelijk lager is dan gemiddeld. Ook zou het mogelijk kunnen zijn dat het sterk toenemende aantal ingediende octrooiaanvragen gepaard gaat met een daling van de gemiddelde kwaliteit ervan.