Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IE-activiteiten op High Tech Campus

Op het terrein van het vroeger geheten “Philips Natlab” in Eindhoven is tien jaar geleden een High Tech Campus ingericht, die is opengesteld voor hightechbedrijven, waaronder ex-Philips-bedrijven (spin-outs).

Ook VEREENIGDE heeft sinds twee jaar een kantoor op de High Tech Campus om de hightechbedrijven van Eindhoven en omgeving optimaal van dienst te kunnen zijn. Niet alleen op octrooigebied maar ook op het gebied van merken, modellen, domeinnamen, auteursrecht en juridisch advies.

Exclusieve serviceverlening
Het VEREENIGDE-kantoor in Eindhoven heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van de spin-outs. Doelstelling is een soepele overgang van de vaak omvangrijke intellectuele-eigendomsportefeuille/octrooien, modellen, domeinnamen, auteursrecht naar de spin-out. Onze aanwezigheid nabij de nieuwe cliënt en bij de octrooi- en merkenafdeling van Philips blijkt in hoge mate bij te dragen aan een soepele overgang. Het kantoor vormt een schakel met de bijzonder professioneel functionerende centrale VEREENIGDE-administratie. Deze administratie heeft zich gespecialiseerd in het nauwkeurig doorrekenen van de aan de portefeuille verbonden jaarlijkse kosten en het afgeven van begrotingen voor de komende jaren. Het verschaffen van goed onderbouwde begrotingen voor de spin-outs behoort inmiddels tot de exclusieve serviceverlening van VEREENIGDE. Daarnaast is nieuwe serviceverlening op IE- gebied ontwikkeld, namelijk het leveren van zogeheten patent landscaping-overzichten. Deze overzichten, die de cliënt een beeld geven van de positie die hij op octrooigebied heeft ten opzichte van de concurrentie, zijn bijzonder nuttig voor het ontwikkelen van een octrooistrategie die past bij de betrokken business.

Merken en modellen
Op het gebied van de merken en modellen speelt VEREENIGDE een actieve rol bij het begeleiden van de spin-outs in het verwerven van de benodigde exclusieve rechten om het eindproduct commercieel tot een succes te kunnen maken. Daarbij wordt uiteraard verder gekeken dan het product dat naar verwachting als eerste "het licht zal zien". Producten of diensten die nauw aansluiten bij dit eerste product en waarvoor op afzienbare termijn een markt te verwachten is, worden uiteraard meegenomen bij het tot stand brengen van een voor de spin-out waardevolle IE-portefeuille.

Door de combinatie van de ruim aanwezige hightechexpertise van octrooigemachtigden, de expertise van de merken- en modellengemachtigden, alsmede de juridische expertise werd VEREENIGDE, met een kantoor op "loopafstand", een logische keuze voor dergelijke spin-outs. Inmiddels behoren alle grote bedrijven op de Campus tot de klantenkring, en heeft het kantoor zich kunnen ontwikkelen tot het grootste octrooi- en merkenbureau op de Campus.

Het Eindhovense kantoor van VEREENIGDE heeft door de groeiende omvang de afgelopen jaren een aantal malen moeten verhuizen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om in het komende voorjaar te verhuizen naar een definitieve locatie.