Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooibox aantrekkelijker

In juni van dit jaar wisten wij u te melden dat bij de Tweede Kamer het wetsontwerp “Werken aan winst” is ingediend. Hierin werd onder andere de invoering van een zogeheten (optionele) octrooibox in de vennootschapsbelasting voorgesteld.

Dit wetsvoorstel is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen.

Het voorstel houdt in dat een onderneming zelfontwikkelde immateriële activa, waarvoor aan haar één of meer octrooien zijn verleend, kan onderbrengen in een octrooibox. Alle opbrengsten die aan deze zelfontwikkelde immateriële activa zijn toe te rekenen, worden dan belast tegen een effectief tarief van 10%. Het tarief van 10% wordt slechts van toepassing voor zover de opbrengsten de voortbrengingskosten overstijgen.

Meer informatie over de octrooibox is te vinden op de website van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl.