Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Roemruchte internetoctrooien gesneuveld

Herinnert u zich nog de ophef over het ‘one click’-octrooi van Amazon in 1999? Of de schikking in 2006 voor meer dan 600 miljoen dollar om de Blackberry in de lucht te houden? Dit jaar heeft de beroepsrechter de betrokken octrooien ongeldig bevonden.

Het ‘one click’-octrooi
Het ‘one click’-octrooi is gebruikt om schande te spreken van het octrooisysteem, dat al octrooi zou toelaten op een enkele muisklik. Maar het octrooi gaat in technisch opzicht vooral om de achterliggende infrastructuur die ‘one-click’-bestelling mogelijk maakt. Met een server die een database van klantgegevens bevat, en een cliëntcomputer die een code krijgt die, wanneer men online iets bestelt, naar de database verwijst. Zo gezien was het ‘one click’- bestellen achteraf eerder een bron van verwarring: welke klik telde nu wel en welke niet?

In de procedures die destijds in Amerika tegen het octrooi gevoerd werden, bleef het octrooi overeind. Maar bij de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau sneuvelde dit jaar een Europese versie van het octrooi. Amazons uitvinding was volgens de Kamer een niet-inventieve implementatie van een terloopse suggestie uit een publicatie in ‘Dr. Dobbs Journal’ over shopping carts, die in de Amerikaans rechtszaken niet gebruikt was.

De Blackberry
Tot 2006 vocht Blackberry-producent Research in Motion (RIM) tot het bittere eind met een octrooi-exploitatiebedrijf, overtuigd van de ongeldigheid van een aantal octrooien. Nadat de jury de octrooien geldig vond, verbood de rechter exploitatie van de Blackberry en was RIM gedwongen om voor meer dan 600 miljoen dollar te schikken om het verbod van tafel te krijgen.

Maar er werd een ‘re-examination’-procedure gestart bij de Amerikaanse Octrooiraad (USPTO), die kritischer naar de geldigheid mag kijken dan de jury. Er bleek materiaal te zijn toegevoegd ten opzichte van de prioriteitsaanvraag, waardoor de octrooien stuitten op tussenliggende publicaties. In beroep werd dit jaar de nietigverklaring van op één na al deze octrooien bevestigd. De zaak over dat laatste octrooi (met 764 conclusies) werd terugverwezen wegens onzorgvuldigheden van het USPTO.