Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor IE

IE speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën. Om bedrijven met een actief innovatiebeleid te stimuleren, zijn er veel subsidies en financieringsmogelijkheden in het leven geroepen, zoals Horizon Europe, het SME Fund, Eurostars, de Innovatiebox, de RVO-regeling Innovatiekrediet, KIEM en BBIR innovatie in opdracht. Hieronder volgt een korte introductie.

Het Europese subsidieprogramma Horizon Europe richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen. Met het SME Fund verleent de Europese Commissie MKB-bedrijven in de EU subsidie voor IE-activiteiten. Het Europees subsidieprogramma Eurostars is opgezet om de time-to-market van nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen, waardoor kleine bedrijven zich sneller kunnen ontwikkelen en groeien.

De Innovatiebox beloont bedrijven in Nederland voor hun innovatieve activiteiten met een lagere winstbelasting. Met de RVO-regeling Innovatiekrediet kunnen bedrijven een aantrekkelijke lening aanvragen voor een concreet ontwikkelproject met flinke technische risico’s en een uitstekend marktperspectief. Met de regeling KIEM (Kennis Innovatie Mapping) zoeken consortia van onderzoekers en publieke en private partners nieuwe samenwerkingsverbanden voor sectoren van de creatieve industrie. Tot slot is er SBIR innovatie in opdracht (Small Business Innovation Research), een competitie waarmee ondernemers worden uitgedaagd om met innovaties te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Zie voor uitgebreidere informatie www.vo.eu/subsidies/. Wilt u weten voor welke subsidie uw onderneming wellicht in aanmerking komt? Neem dan contact op met Huub Maas.

A contribution of

Portretfoto van Huub Maas

Huub Maas

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner

Also see these experts

Bart Jan Niestadt

Bart Jan Niestadt

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Meer experts