Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IE-mail december 2007

Download de nieuwsbrief
 • Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 (door Tweede Kamer goedgekeurde wijzigingen zullen naar verwachting begin 2008 in werking treden);
 • EPC2000 treedt binnenkort in werking (vanaf 13 december 2007 is het nieuwe Europees Octrooi Verdrag van kracht);
 • USPTO handhaaft voorlopig oude regels (eerder aangekondigde invoering van de nieuwe regels wordt voorlopig nog uitgesteld);
 • VEREENIGDE partner China-congres (relaties van VEREENIGDE kunnen congres op 24 en 24 januari 2008 tegen gereduceerd tarief bijwonen);
 • AWHOEWAHOEWAHOE! (welbekende lokroep van Tarzan kan niet als klankmerk worden beschermd);
 • Numerieke .nl domeinnamen mogelijk (houders van vóór 15 juni 2007 geregistreerde Benelux-merkrechten kunnen van 1-14 december een numerieke domeinnaam aanvragen);
  Kantoor Groningen verhuist (op 7 december 2007 van Heresingel 7 naar Heresingel 3);
 • Voorgenomen wijziging taksenregime (grondslag van huidig taksenregime wordt herzien parallel aan onderhanden wijziging Rijksoctrooiwet);
 • Business Support bundelt ondersteunende activiteiten (nieuwe afdeling bij VEREENIGDE ondersteunt dienstverlening in algemene zin);
 • Nieuw kantoor in München (VEREENIGDE heeft binnenkort  kantoren in beide steden waar zich de hoofdvestigingen van het EPO bevinden).