Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IE-mail okt 2012

Download de nieuwsbrief
  • Ruime merkbescherming niet meer vanzelfsprekend (verantwoordelijkheid om een voldoende duidelijke en nauwkeurige omschrijving in te dienen voor een merk, ligt voortaan bij de aanvrager);
  • Nederlandse rechter verbiedt betrokkenheid bij octrooi-inbreuk in Portugal (uitspraak zaak Boehringer Ingelheim vs Teva biedt nieuwe mogelijkheden in Nederland voor houders van in het buitenland geldige IE-rechten);
  • De flex-bv (om risico’s te spreiden, kan het voor ondernemingen raadzaam zijn IE-rechten onder te brengen in een aparte bv);
  • Nieuwe regels voor aanvechten Amerikaanse octrooien (vanaf 16 september 2012 zijn in de VS nieuwe regels van kracht voor het aanvechten van octrooien bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office (USPTO));
  • Gedeeltelijke kwekersvrijstelling  (binnenkort wordt een wetsvoorstel voor een beperkte kwekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 ingediend, waardoor kwekers vrijelijk geoctrooieerd materiaal mogen gebruiken voor veredeling);
    Doorverkoop van software (op 3 juli 2012 heeft het Hof van Justitie van de EU een belangrijk arrest gewezen in de zaak Oracle vs UsedSoft);
  • Octrooien in de media (EOB-president Battistelli plaatst blog om het in de media heersende negatieve beeld over octrooien te nuanceren).