Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IE-mail september 2003

Download de nieuwsbrief
  • EOB proef: nieuwheidsonderzoek met eerste beoordeling (pilotproject voor eerste indicatie betreffende octrooieerbaarheid);
  • Sportieve strepen (controversiële uitspraak Europees Hof inzake Adidas versus Fitnessworld);
  • VS worden lid van ‘Madrid’ (toetreding VS tot Protocol bij Verdrag van Madrid per 2 november 2003);
  • Europees octrooi voor Amazon.com (octrooi op werkwijze bestellen geschenk waarbij alleen e-mailadres ontvanger bekend is);
  • Octrooi-informatie op het internet:
    statusinformatie (statusinformatie octrooien via internet beschikbaar);
  • De meld- en identificatieplicht (per 1 juni 2003 moeten klanten zich identificeren voor beroepsmatige dienstverlening);
  • Bedrijven gebaat bij doordachte octrooistrategie (interview over recente uitbreiding dienstenpakket Vereenigde).