Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Een octrooi­rechts­zaak kan niet zonder een octrooi­gemachtigde

Van tijd tot tijd halen rechtszaken over octrooien de krantenkoppen. Meestal gaan die over grote multinationals die in vele landen over de hele wereld met elkaar in de clinch liggen. U zult vast weleens gehoord hebben van de geschillen tussen Samsung en Apple.

Maar er zijn ook veel octrooi­geschillen die in één land worden uitgevochten, bijvoorbeeld tussen kleinere partijen.

V.O. Patents & Trademarks heeft ruime ervaring met octrooirechtszaken, zowel nationaal als internationaal. Sinds 2000 zijn we betrokken bij meer dan 600 rechtszaken. Die zaken variëren van geschillen tussen kleine en middelgrote ondernemingen tot geschillen tussen multinationals.

Rol van octrooigemachtigde 

Gewoonlijk procedeert V.O. in octrooirechtszaken samen met een of meer advocaten van een van de advocatenkantoren waarmee wij nauwe banden onderhouden. Terwijl de rol van advocaten in rechtszaken duidelijk is, is de rol van de octrooigemachtigde niet zo duidelijk voor het grote publiek.

Marco Box, Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde en partner bij V.O.: “Het idee is vaak dat de advocaat de wet kent en weet hoe hij moet procederen en dat de octrooigemachtigde de technologie achter het octrooi kent. Zo kan ieder zijn deel voor zijn rekening nemen. In werkelijkheid is er echter een grote mate van professionele overlap en integratie. De meeste octrooi-advocaten hebben een goed inzicht in vele gebieden van de technologie. Daarnaast kennen de octrooi­gemachtigden die u bij procesvoering aantreft, de ins en outs van het voeren van rechtszaken. Procederen is dan ook veel meer teamwork, waarbij de advocaat en de octrooigemachtigde gezamenlijk de hele zaak behandelen. In de praktijk betekent dit dat bijna elke stap in het proces in teamverband wordt genomen.”

Van strategie via dagvaarding naar pleidooi

In de meeste octrooirechtszaken wordt het opstellen van een dagvaarding of verweerschrift al voorafgegaan door het samen uitzetten van de contouren van de zaak. Box: “We stellen ons vragen als: is er sprake van inbreuk? is het octrooi geldig? wat zijn mogelijke verweren? welke strategie kunnen we gebruiken?” De inbreng van de octrooigemachtigde bij het schrijven van de dagvaarding of het verweerschrift gaat over de gehele zaak. Dat wil zeggen dat hij bijvoorbeeld ook bewijsmateriaal evalueert, deskundigen begeleidt en nagaat of er misbruik van de juridische procedure is gemaakt. “Samen met de advocaat maken we de zaak. Dat gaat door tot en met het mondeling pleidooi. In Nederland is het gebruikelijk dat de pleidooien ter zitting schriftelijk aan de rechtbank worden overhandigd, voordat de mondelinge pleidooien beginnen. De eerste keer dat de rechter over jouw argumenten oordeelt, is een heel bijzondere ervaring!”

De zaken worden ingewikkelder wanneer rechtszaken zich niet tot één land beperken. V.O. is ook betrokken bij veel multi-jurisdictionele zaken. In die gevallen is de octrooigemachtigde een integraal onderdeel van het internationale team. Box: “Dit betekent dat de octrooigemachtigde medeverantwoordelijk is voor het afstemmen van de strategie en de argumenten in alle betrokken landen. In die rol moet hij er bijvoorbeeld voor zorgen dat procedurele stappen in het ene land de zaak in een ander land niet bemoeilijken of schaden. Dit vereist dat je goede kennis hebt van de rechtszaken die gelijktijdig spelen.”

Leren van rechtszaken

Aangezien V.O. zo’n vooraanstaande rol speelt in octrooirechtszaken, is het voor onze octrooigemachtigden gemakkelijker bij te blijven op het gebied van procesvoering. “Zo kunnen we voorop blijven lopen, en met die kennis is het ook veel gemakkelijker om onze startende octrooigemachtigden op te leiden in het procesrecht.
Doordat we samenwerken in rechtszaken, levert dat twee voordelen op. Voor de octrooigemachtigde is het mede voeren van een rechtszaak een zeer effectieve manier om te leren wat te doen en, nog belangrijker, wat níet te doen bij het opstellen en behandelen van octrooiaanvragen. Anderzijds draagt het opstellen en behandelen van octrooiaanvragen voor de procederende octrooigemachtigde bij aan het ontwikkelen van een scherp oog voor gebreken in octrooien. Het geeft ook inzicht in de redeneringen van de tegenpartij en je herkent strategieën die tot succes kunnen leiden”, aldus Box.

Europese octrooirechtbank

In de nabije toekomst zal het Unified Patent Court (UPC) in werking treden. Met deze Europese octrooirechtbank kunnen octrooien voor heel Europa in één enkele procedure worden behandeld. Box: “Wij kijken ernaar uit om zaken voor het UPC te procederen met de advocatenkantoren waarmee wij nauw samenwerken. Het biedt ook de unieke mogelijkheid voor octrooigemachtigden om de hele procedure zelf te voeren. Dat is een mogelijkheid die wij ook graag onderzoeken als de juiste zaak zich aandient.”

Marco Box vertegenwoordigde o.a. Google tegen Sonos, Heineken tegen AB Inbev, Assia tegen KPN, Tomra tegen Kiremko, Impro tegen CDVI, Samsung tegen Apple, en Douwe Egberts tegen Nestlé.

Also see these experts

Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Bart Jan Niestadt

Bart Jan Niestadt

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts