Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

EOB internship

Ir. Tatiana Sazonova is uitgenodigd voor een internship bij de Boards of Appeal van het Europees Octrooibureau (EOB).

Op uitnodiging van het Europees Octrooibureau (EOB) volgt octrooigemachtigde en senior associate ir. Tatiana Sazonova in oktober 2010 een zogeheten Praktika Intern bij de Boards of Appeal (Kamers van beroep) van het EOB in München. Dit is een trainingsprogramma van drie weken voor octrooiprofessionals. Aangezien de Boards of Appeal zijn onderverdeeld naar technisch vakgebied, zal Tatiana, gespecialiseerd in medische technologie, haar internship volgen bij de Board die zich vooral bezighoudt met medische zaken.

Het EOB stelt jaarlijks een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze internships, die primair tot doel hebben om ervaren octrooigemachtigden beter inzicht te verschaffen in de wijze waarop het EOB een beroepszaak beoordeelt, ter aanvulling van de jurisprudentie. Hierbij komt tevens de samenhang van de octrooiwet en de uitspra-ken van deze en andere Boards of Appeal tot uiting. Een dergelijke ervaring is dus zeer nuttig voor de praktijk.

Met de internships vergroten octrooigemachtigden hun expertise. Tegelijkertijd stellen ze het EOB als octrooiverlenende instantie beter in staat om zich, via de gemachtigde, te verplaatsen in de positie van de octrooiaanvrager of -houder. Op deze manier kunnen beide partijen, die normaliter tegenover elkaar staan in octrooiprocedures, profiteren van elkaars kennis en zienswijzen.

""

Ir. Tatiana Sazonova