Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Hoeveel proceskosten betaalt de verliezer?

Money Losing Party Court

In een rechtszaak wordt de verliezende partij vaak veroordeeld tot het betalen van – een deel van – de proceskosten van de in het gelijkgestelde partij. Dit is voor IE-procedures in Europees verband geregeld met de Handhavingsrichtlijn. Desondanks zijn per land verschillen waar het gaat om de vergoeding van de kosten van de advocaat of octrooigemachtigde in procedures. Drie experts van V.O. leggen uit hoe het zit in België, Duitsland en Nederland.

Groter risico voor de verliezer (België)
De kosten die de verliezer van een rechtszaak aan de winnaar moet betalen, zijn gemaximeerd en gekoppeld aan de hoogte van de vordering van de rechtszaak. De bedragen zijn voor alle procedures gelijk. Aangezien de kosten voor met name octrooiprocedures doorgaans hoger zijn dan voor niet-octrooiprocedures dekken deze maximale kostenveroordelingen lang niet de werkelijk gemaakte kosten. Eerder dit jaar heeft het Hof van Justitie de uitspraak gedaan dat maximale vergoedingen weliswaar zijn toe-gestaan, maar dat deze in verhouding moeten staan met de werkelijk gemaakte kosten. De verwachting is dat rechters in IE-geschillen, en met name in octrooigeschillen, hier rekening mee zullen houden. Op een eerste uitspraak is het echter nog wachten. Hierdoor kan het voor partijen die zeker(der) zijn van hun zaak, aantrekkelijker worden om ook in België te procederen, aangezien een vergoeding ‘in verhouding met de gemaakte kosten’ het risico voor de andere partij groter maakt.

Annemie Jaeken
Octrooigemachtigde

De verliezer betaalt (Duitsland)
In Duitsland worden proces- en advocaatkosten doorgaans berekend op basis van de waarde van de kwestie waar de rechtbank over moet beslissen (wat weer gebaseerd is op omzet et cetera). De berekening van een eventuele teruggave voor de advocaten en octrooigemachtigden wordt bepaald door de Compensatieregeling voor Advocaten. Alle proceskosten, ook die van de tegenpartij, moeten volledig betaald worden door de verliezende partij. Wanneer deze de rechtszaak deels verliest, dan moet slechts een deel van deze kosten terugbetaald worden. Vaak gaan advocaat en cliënt een speciale regeling aan die zij baseren op het uurtarief van de advocaten en de compensatie-regeling. Wanneer de uurtarieven van de advocaat de eventuele teruggave overschrijden, dan worden deze extra kosten niet gecompenseerd door de verliezende partij.

Bettina Hermann
Octrooigemachtigde

Toepassing indicatietarieven (Nederland)
In Nederland beslist de rechter of de verliezende partij de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij moet betalen. In IE-procedures kan de verliezer echter worden veroordeeld tot betaling van de werkelijke proceskosten. In octrooizaken is zo’n volledige kostenveroordeling de standaard, maar in andere IE-zaken worden die hoge kosten soms als een probleem gezien. Het zijn bijvoorbeeld niet alleen (vermeende) inbreukmakers die kunnen worden veroordeeld in de volledige proceskosten, maar ook houders van IE-rechten wiens vorderingen worden afgewezen. Mede daarom heeft men indicatietarieven opgesteld (€ 6.000 tot 15.000 in kort geding en € 8.000 tot 25.000 in bodemprocedures). In juli 2016 is het Hof van Justitie van de Europese Unie hiermee akkoord gegaan. De verwachting is dan ook dat de indicatietarieven nu breder en consequenter zullen worden toegepast.

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster
Advocaat

Bekijk ook deze experts

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Meer experts