Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Rauwe cola

G-Star en Pepsi liggen inmiddels alweer enkele jaren met elkaar overhoop. De vraag is of Pepsi voor cola gebruik mag maken van het al eerder door de bekende spijkerbroekenfabrikant geregistreerde teken ‘RAW’.

Een opmerkelijk geschil, want spijkerbroeken en cola zijn niet bepaald soortgelijke producten. Hoewel de houder van een bekend merk onder voorwaarden toch kan optreden tegen bedrijven die een overeenstemmend teken voor geheel andere producten gebruiken, gaat deze vlieger voor G-Star vooralsnog niet op.

De juridische strijd tussen G-Star en Pepsi begon eind 2008, door middel van een kort geding. Daarin betoogde G-Star dat haar RAW-merk dermate bekend is dat het publiek een verband legt tussen G-Stars RAW en Pepsi’s RAW. Pepsi zou hierdoor meeliften op de reputatie van G-Stars RAWmerk en G-Star stelt dat Pepsi op deze manier het onderscheidend vermogen van haar merk aantast.

Geen inbreuk of afbreuk aangenomen
Dit argument vond geen gehoor bij de kortgedingrechter, die opmerkte dat geen van de door G-Star genoemde bezwaren ten aanzien van het ‘meeliften’ door Pepsi, was bewezen. Ook was de rechter van mening dat G-Star diende te bewijzen dat het economisch gedrag van de G-Starconsument was veranderd sinds en doordat Pepsi haar eigen RAW-merk had geïntroduceerd, hetgeen G-Star had nagelaten.

G-Star nam geen genoegen met deze uitspraak en wendde zich tot de bodemrechter voor een uitvoeriger behandeling. In zijn voorlopige oordeel over deze zaak zag de bodemrechter vooralsnog onvoldoende grond om G-Stars vorderingen toe te wijzen. In principe geen inbreuk dus. Wél werd G-Star in de gelegenheid gesteld om uitgebreid bewijs te leveren voor haar stellingen, met name door een uitgebreid marktonderzoek op te zetten. In een tussenvonnis van december vorig jaar zijn voorwaarden gesteld waaraan G-Star zich tijdens het onderzoek dient te houden om een zo representatief mogelijke uitslag te bewerkstelligen.

Hoewel het laatste juridische woord dus nog niet over deze zaak is gesproken, heeft G-Star in de tussentijd wel de nodige publiciteit voor zichzelf gegenereerd. Wellicht heeft dit aspect meegespeeld bij G-Stars beslissing om te procederen tegen Pepsi.