Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Focus op BRIC: China

Vanaf eind jaren “70 van de vorige eeuw heeft de Chinese economie zich ontwikkeld van een centraal geleid systeem naar een meer marktgeoriënteerde economie.

In maart 1984 werd de huidige Chinese octrooiwet van kracht. De Chinese octrooiwet is gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag. In oktober 2009 beleefde de Chinese octrooiwet haar derde revisie.

Derde revisie van octrooiwet
Een opvallende wijziging in de herziene octrooiwet betreft het toekennen van dwanglicenties. In een aantal gevallen kan het Chinese Octrooibureau (SIPO) een dwanglicentie toestaan aan een derde partij. Onlangs is een voorstel gedaan tot nadere definitie van de voorwaarden voor een dwanglicentie. Bijvoorbeeld als een octrooihouder het beschermde product of de werkwijze binnen drie jaar na toekenning van het octrooi onvoldoende in de praktijk brengt. In dat geval zou een gekwalificeerde derde een verzoek bij het SIPO kunnen indienen om een dwanglicentie te krijgen. Ander opvallend aspect van de herziene wet is de invoering van het absolute nieuwheidsprincipe, waarmee men voorkomt dat een Chinees octrooi wordt verleend voor een uitvinding die elders al bekend was.

Groeiend belang octrooien
Na de VS is China de grootste handelspartner van de EU. Bilaterale verdragen hebben geleid tot een jaarlijkse groei van Focus op BRIC: China de handel tussen China en Europa van bijna 22% in de periode 2003-2009. Hierbij nemen octrooien een steeds belangrijkere positie in. China staat momenteel op de vierde plaats wat betreft het wereldwijd ingediende aantal octrooiaanvragen. Het aantal octrooiaanvragen van Europese aanvragers in China is gestegen van ruim 11.000 in 2003 tot ruim 25.000 in 2008. Zoals de grafiek laat zien, is ook het aantal Europese octrooiaanvragen door Chinese aanvragers gestegen van ruim 334 in 2003 tot meer dan 1.631 in 2009. Het totale aantal octrooiaanvragen in China is in 2010 gestegen met 52% ten opzichte van 2009. ZTE Corporation en Huawei Technologies – beide actief op het gebied van telecommunicatie behoorden in 2010 tot de top 10 van aanvragers van internationale octrooien. De grafiek maakt duidelijk dat van de vier BRIC-landen China verreweg de sterkste groeier is.

""