Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

V.O.-seminar “China en de kracht van intellectuele eigendom”

In het voorjaar van 2014 organiseert V.O. een seminar waarin China en de kracht van intellectuele eigendom vanuit praktische invalshoeken wordt belicht.

In samenwerking met Valentin de le Court (als advocaat werkzaam bij de Chinese firma HFG – Law Firm & IP Practice)  en met adviesbureau Customs Knowledge.

Na de VS is China de grootste handelspartner van de EU. Bij die handel nemen octrooien en merken een steeds belangrijkere positie in; die kunnen gebruikt worden om de Europese markt te beschermen tegen namaak en ze zijn in China essentieel om goed samen te werken met lokale bedrijven.

In het Westen bestaat nog veel scepsis ten aanzien van intellectuele eigendom (IE)  in China. Een recht verleend krijgen, zou te moeilijk zijn, en de rechten zouden niet te handhaven zijn. Maar China ontwikkelt zich in razend tempo tot een land met een volwassen IE-rechtssysteem. In veel opzichten lijkt het verleningssysteem op het Europese systeem; er zijn inmiddels tal van voorbeelden waaruit blijkt dat succesvolle handhaving van octrooi- en merkrechten tegen inbreukmakers geen uitzondering is.

Met het seminar willen we ondernemers een beter inzicht geven in het belang van IE voor handel met China. We geven praktische tips en besteden aandacht aan het maken van afspraken met een Chinese partner. Ook gaan we hen informeren over interessante douanetechnische onderwerpen, bijvoorbeeld hoe men het beste bij de douane van Nederland of een andere EU-lidstaat een verzoek kan indienen om illegale invoer te voorkomen.

Nadere informatie over dit seminar wordt 3 februari bekendgemaakt op www.vo.eu. Relaties van V.O. ontvangen bovendien een uitnodiging.