Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Van Gennip herziet Rijksoctrooiwet

De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken ingestemd met een aantal wijzigingen van de Rijksoctrooiwet 1995.

De wijzigingen zijn:

– het 6-jarig octrooi wordt afgeschaft, waardoor alleen een rijksoctrooi van maximaal 20 jaar overblijft;
– het wordt mogelijk een Engelstalige octrooiaanvraag in te dienen met conclusies in het Nederlands;
– de instandhoudingstaksen worden vanaf 3 jaar na indiening geheven, een jaar eerder dan nu het geval is;
– de rapporten waarmee de uitslag van het onderzoek naar de stand der techniek inzake octrooiaanvragen aan de octrooiaanvrager worden medegedeeld, zullen een uitgebreidere vorm krijgen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.