Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Verenigd Koninkrijk erkent octrooieerbaarheid informatiedrager met inven

Uitspraak High Court leidt tot aanpassing praktijk Britse octrooiraad.

De octrooiraad van het Verenigd Koninkrijk huldigt niet langer het standpunt dat uitvindingen die met een computerprogramma uitgevoerd worden niet los van gebruik van de computer beschermd kunnen worden, door een claim op een informatiedrager met daarop het benodigde programma. Hiermee volgt de octrooiraad een rechter die recent heeft bepaald dat dergelijke claims niet per definitie ongeldig zijn.

Men zal zich wellicht herinneren dat recentelijk EU-regelgeving gestrand is die voorzag in een uniforme regeling van de octrooieerbaarheid van uitvindingen die met behulp van een computerprogramma toegepast worden. Dat betekent dat de eerdere praktijk blijft voortbestaan, waarbij het Europees Octrooibureau op dergelijke uitvindingen octrooi verleent mits de uitvinding voorziet in een technische bijdrage aan de ontwikkeling van de techniek en als het geclaimde product technisch karakter heeft. Dat technisch karakter is volgens het Europees Octrooibureau vanzelf aanwezig als de technische bijdrage door een computer met behulp van een computer geleverd wordt.

Er bestond echter onenigheid over de vraag of een CD-ROM of andersoortige informatiedrager met zo”n programma op zich geclaimd kon worden. Het Europees Octrooibureau vindt van wel, maar de octrooiraad van het Verenigd Koninkrijk vond van niet.

De Engelse rechtbank, het High Court, heeft onlangs bepaald dat dit ten onrechte was, waarna de octrooiraad haar praktijk heeft aangepast. Het is overigens afwachten of het Hof van Beroep en het House of Lords, die boven het High Court staan, de beslissing zullen volgen.

Verder brengt dit geen verandering in het feit dat in de Engelse rechter op basis van dezelfde wetstekst meer eisen stelt aan dit soort octrooien dan Europees Octrooibureau. In Engeland stelt men als extra eis dat de technische bijdrage niet beperkt is tot een verbeterd computer programma. Als de technische bijdrage alleen een verbetering binnen het programma zelf is (bijvoorbeeld minder geheugengebruik), dan kan het octrooi ongeldig blijken.