Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Vernieuwde Innovatiebox legt focus op octrooien

Innovation Box

Nederland kennisland. Juist daarom is er de Innovatiebox, een populaire fiscale stimuleringsmaatregel gericht op innovatie. Sinds 2017 zijn de spelregels hiervoor drastisch veranderd. Remco Dijkstra (KPMG Meijburg & Co) en Huub Maas (V.O.) maken de tussenstand op.

De Nederlandse Innovatiebox was een succes. Tal van kleine en grote bedrijven profiteerden van deze fiscale innovatiemaatregel. Zij betaalden 5% vennootschapsbelasting over de winst uit hun innovaties, in plaats van 25%. ‘Maar vanuit de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, red.)’, vertelt senior tax manager Remco Dijkstra, ‘zijn minimale vereisten voorgesteld aan dergelijke regelingen en deze zijn door Nederland overgenomen.’ Naar aanleiding van de OESO-richtlijnen is de Innovatiebox opnieuw ingericht, het fiscale voordeel is overigens hetzelfde gebleven. ‘Je hebt nu als groot bedrijf (250 miljoen euro omzet over vijf jaar, red.), sinds dit jaar, minimaal twee tickets nodig voor toegang tot de box. Je moet een WBSO-verklaring hebben én een aanvullend vereiste in de vorm van een technisch IE-recht, zoals een octrooi (inclusief buitenlandse rechten, zolang de innovatie in Nederland heeft plaatsgevonden). Veel bedrijven die gebruikmaakten van de oude regeling hebben dus wel een WBSO-verklaring, maar geen octrooien. Voor die bedrijven is actie geboden. Doen ze niks dan zullen ze uitfaseren onder het overgangsrecht, dat duurt tot juni 2021. Daarna kunnen ze geen beroep meer doen op de regeling.’

‘Octrooien? Niks voor ons’
Octrooigemachtigde Huub Maas merkt dat bedrijven anticiperen op de veranderingen in regelgeving: ‘De afgelopen maanden hebben we met diverse bedrijven om tafel gezeten om over octrooien te praten. Soms bedrijven die daar nog nooit mee bezig zijn geweest. Vaak in de overtuiging dat een octrooi aanvragen veel te duur was of dat zij helemaal geen vindingen hadden om vast te leggen. We zien dat onder meer in de foodsector. Daar was men bijvoorbeeld verbaasd dat het mogelijk was octrooi te krijgen op suikervrije ontbijtkoek. Het was voor hen een eyeopener dat ook op ‘receptuur’ octrooi verleend wordt, als die maar een technisch probleem oplost. Heel eerlijk: dat oude systeem was natuurlijk prettiger. Maar ik zie wel dat er door de nieuwe Innovatiebox bij sommige bedrijven sprake is van een nieuw bewustzijn: het leidt tot een inzicht dat een octrooi ook kapitaal vertegenwoordigt, dat het een vermogensrecht is. En tot het besef dat ze met iets bijzonders bezig zijn. Het octrooi functioneert zo ook als een kwaliteitskeurmerk. Vanzelfsprekend moeten bedrijven zelf de afweging maken tussen investeringen die nodig zijn en de mogelijke inkomsten die hiertegenover staan. Feit is dat octrooien nu wel makkelijker zijn terug te verdienen.’

Belastingregime
Interessant is ook het voordeel van samenhangende immateriële activa. Dijkstra legt uit: ‘Stel dat je, puur fictief, een octrooi hebt voor een procedé voor een lang houdbare filet americain, plus een WBSO-verklaring, dan kom je dus in aanmerking voor de voordelen van de Innovatiebox. Maar dit kan ook overkoepelend werken, wanneer de toepassing uit het octrooi (verlengde houdbaarheid) in een ander voedselproduct wordt ingezet. In dat geval kunnen de winsten uit dat product ook voor het gunstige regime van de box in aanmerking komen.’

Kleine bedrijven
Voor kleine bedrijven verandert er qua toegang tot de Innovatiebox niet zoveel, zij hebben voldoende aan een WBSO-verklaring. Dijkstra: ‘Veel van die bedrijven maken al gebruik van de WBSO. De vereisten voor de WBSO zijn laagdrempeliger; als het maar nieuw is voor jouw bedrijf. Ook voor bijvoorbeeld startups vormt de WBSO een prima funding. Voor WBSO hoeft je onderneming nog geen winst te maken. De Innovatiebox wordt interessant als op korte termijn winst gemaakt wordt.’

Innovatiever Nederland?
Doel van de oude en nieuwe Innovatiebox is natuurlijk om ervoor te zorgen dat Nederland innovatiever wordt. Dijkstra twijfelt over de impact van de wetswijziging: ‘Ik weet niet of we hierdoor nu meer of minder innovatief worden. Het financiële plaatje ziet er anders uit. Het zal nog moeten blijken of bedrijven nu veel meer gaan octrooieren, maar door de gewijzigde regels zullen bedrijven naar verwachting bewuster kijken naar de mogelijkheden om te octrooieren. Verder zie ik dat steeds meer bedrijven de noodzaak van innovatie zien. Bijvoorbeeld in de foodsector, daar eist de consument bijna voortdurend nieuwe producten, maar dat staat natuurlijk los van de wetswijziging.’ Maas is optimistisch: ‘Veel bedrijven zagen octrooien vooral als kostenpost, nu heb je een directe terugverdienoptie. Dat maakt het makkelijk om voor een octrooi te kiezen.’

Meer weten over de gevolgen van de nieuwe Innovatiebox?
Wil je sparren over de Innovatiebox en de nieuwe mogelijkheden? Neem dan contact op met Huub Maas.

Bekijk ook deze experts

Bart Jan Niestadt

Bart Jan Niestadt

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Meer experts