Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Waarmerkplicht vertalingen afgeschaft

Per 1 augustus 2006 is de plicht om de Nederlandse vertaling van Europese octrooien door een octrooigemachtigde te laten waarmerken, afgeschaft.

Europese octrooien worden altijd in een van de drie officiële procestalen – Engels, Duits of Frans – verleend. Om een verleend Europees octrooi in Nederland van kracht te laten blijven, dient binnen drie maanden na publicatie van de octooiverlening een Nederlandse vertaling van het octrooischrift bij het Octrooicentrum Nederland te worden ingediend. Die vertaling moest voorheen gewaarmerkt zijn door een octrooigemachtigde. Per 1 augustus 2006 is deze waarmerkplicht komen te vervallen.

Kwaliteit
De kwaliteit van de vertaling blijft evenwel van groot belang. Volgens de Rijksoctrooiwet blijft gelden dat wanneer in de vertaling de beschermingsomvang beperkter is dan de beschermingsomvang van het Europese octrooi, de Nederlandse vertaling als authentieke tekst geldt bij de beoordeling van inbreukgeschillen. Een onzorgvuldige vertaling kan dus leiden tot een beperktere beschermingsomvang.

Het is en blijft dus van groot belang dat de vertaling accuraat is en door deskundigen aangaande de interpretatie van octrooien wordt opgesteld of althans gecontroleerd.