Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Nieuws

Het Unitair octrooi biedt kansen voor ondernemingen

Nieuwe economische ontwikkelingen hebben een positief effect op de winstgevendheid en de marktpositionering van kleine en middelgrote ondernemingen. Die ondernemingen zijn zich dat steeds meer bewust. Desondanks maken Vlaamse KMO’s veel minder gebruik van octrooibescherming dan de grote, internationale bedrijven. Vaak vanuit het standpunt niet de nodige middelen te hebben om een voldoende grote octrooiportefeuille uit te bouwen, of om een juridisch gevecht aan te gaan bij eventuele inbreuk. Lees verder

Chemiespecialisme nu ook in Arnhem

 V.O. vindt het belangrijk om in de markt en dicht bij haar klanten te zijn. Daarom werkt Hajo Kraak, specialist in Chemistry and Life Sciences, per 1 februari 2014 vanuit het kantoor van V.O. in Arnhem. Hiermee sluit hij aan op de wensen en behoeften van het groeiend aantal klanten in deze regio.

Lees verder

Het ken”merk”: moeilijk te beschermen

Een merk wordt in juridische zin gedefinieerd als een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling, en dat geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Kortom, een merk is een onderscheidingsteken. Uiterlijke productkenmerken zijn ook voor grafische voorstelling vatbaar, maar komen bijna nooit in aanmerking voor merkenrechtelijke bescherming. Ze worden immers zelden in staat geacht om te onderscheiden. Dit ondanks het feit dat productkenmerken in de praktijk vaak wel degelijk als herkomstaanduiding worden gezien.

Lees verder

Belgisch octrooigemachtigden

In januari zijn twee Nederlands en Europees octrooigemachtigden van V.O. tevens ingeschreven als Belgisch octrooigemachtigden: Annemie Jaeken en Bart Jan Niestadt. Annemie is werkzaam op het Leuvense kantoor van V.O.; Bart Jan is afwisselend werkzaam op het Eindhovense en het Leuvense kantoor.

Lees verder

Meld u aan voor het China-seminar

In de vorige nieuwsbrief attendeerden wij u op een seminar over IE-zaken met betrekking tot China, dat dit voorjaar zal worden gehouden. Inmiddels is bekend dat het seminar zal plaatsvinden op woensdag 23 april in Eindhoven en op donderdag 24 april in Leuven, van 15.00 tot 18.00 uur. Het seminar heeft als titel Trademarks & Patents, Eight Golden Rules for your Business with China.

Lees verder